V roce 2019 se uskutečnilo restaurování 8 obrazů barokního malíře Ferdinanda Nabotha.panel
Po provedení podrobného vizuálního průzkumu díla včetně odběru vzorků pro chemicko-technologickou analýzu, bylo přikročeno k odstraňování nečistot a snímání nevyhovujících olejových přemaleb z roku 1898 chemickou cestou. Po vytmelení a zpevnění barevné vrstvy byly obrazy vyretušovány, a tak jim byla částečně navrácena jejich barokní podoba.

 

Na úhradu obrazů  je možno přispěti, chybí  částka 300 000,- Kč.   

Římskokatolická farnost sv. Michala v Olomouci vydá potvrzení o daru.