červená středaDuchovní obnova 1

miV pátek 18. října 2019 před Misijní nedělí se uskutečnilo setkání v kapli sv. Alexeje v rámci misijního mostu. Modlitba, ke které nás před misijní nedělí vybízí papež František a naši otcové biskupové. V tento den se přítomní modlili za misijní život nás pokřtěných, abychom žili Kristovým životem a konali Jeho skutky, které přitahují k Bohu další lidská srdce a vytváří živé společenství našich farních rodin. Den modlitby za misie připadl na neděli 20.října, kdy při bohoslužbě místní schola zazpívala píseň "Pošli mne půjdu já". Společný most mezi všemi lidmi si připoměli i děti z Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci při mši svaté, společně se svým školním kaplanem, farářem  chrámu sv.ms Michala v Olomouci. Při  této bohoslužbě zaznělo, jak společným úsilím můžeme mnohé dokázat, "Pojď a pomoz nám, postavíme most....". Děti si také mohli uvědomit jak je má Pán Ježíš rád, což zazpívali i v písni "Ježíš má rád malé děti". Pán Ježíš má rád všechny děti bez rozdílu a abychom mohli toto svědectví dokázat můžeme o Jeho lásce povídat i těm, kteří v Pana Ježíše zatím nevěří nebo o Něm dosud neslyšeli. To bylo i v písní "Pošli mne, půjdu já."

noc kostelu 2019V pátek 24.5.2019 se uskutečnila noc kostelů. Programová náplň farnosti svatého Michala v Olomouci:      

vystoupení Církevní MŠ Ovečka v Olomouci

noc kostel katerina
Jan Sark


        

 DSC0185 A1Do svatomichalského chrámu zaplněného farníky přišel v neděli na mši svatou otec biskup Antonín Basler. Přivítal jej současný farář P. Antonín Štefek. Otec biskup opět s radostí prožil mši svatou ve farnosti, v níž působil 18 let. Svoji promluvu zaměřil na Ježíšovo podobenství o 10 pannách, čekajících na příchod ženicha, které zaznělo v  DSC0187A1 evangeliu. Připomněl, že celý náš život je vlastně přípravou na setkání s Ježíšem - Ženichem; že je opravdu fascinující, že Bůh touží s člověkem navázat celoživotní vztah přátelství a lásky, odpovídající tomu nejkrásnějšímu ve vydařeném manželství. Olej, který moudré panny měly, a pošetilé postrádaly, je láska, kterou člověk rozdává během svého života jak vůči Bohu, tak vůči bližním, a je logické, že promarněný život už na konci nelze vrátit zpět. Proto je třeba pro onu šťastnou budoucnost, kdy uvidíme Boha tváří v tvář, správně prožívat přítomnost. Po mši svaté otec biskup Antonín požehnal nově zr DSC0212A7estaurovaný kříž před chrámem. Tento kříž restauroval dlouholetý spolupracovník a přítel otce biskupa Antonína pan Zdeněk Zmrzlík. Při mši sv. i při  DSC0213A8žehnání kříže zazpívala  také svatomichalská schola. Mši svatou i svěcení kříže ve svém objektivu zachytil rovněž dlouholetý spolupracovník otce biskupa Antonína fotograf Vladimír Janek.

 DSC0192 A3 DSC0197 A4 DSC0199 A4 DSC0201 A51

mše svatá - promluva otce biskupa Mons. Antonína Baslera
 
 DSC0229A9 DSC0210A6 DSC0219 A8 DSC0231A61 DSC0220A91 DSC0222A92
 
 

Otec biskup Antonín Basler a otec biskup Josef Nuzík v rozhovoru před biskupským svěcením pro radio Proglas.

Biskup jako služebník společenství.

U nás v Olomouci se dnes všechno točí kolem biskupského svěcení. Lidé, nejen novináři, přicházejí se spoustou otázek, na které odpovídám už řadu dní. Jak se někdo stane biskupem, kdo ho vybírá a jmenuje, nebo se volí? Co všechno patří do pracovní náplně biskupa, a podobně.

V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00  zažije olomoucká katedrála sv. Václava biskupské svěcení. Přímý přenos bohoslužby nabídne radio Proglas a TV NOE.  Tomuto tématu  se radio Proglas věnuje také v pořadu Všimli jsme si v pátek 13. října v 16:00 hodin. Repríza bude v mimořádném čase v sobotu 14. října v 17 hodin. Uslyšíte rozhovory s oběma pomocnými biskupy i s dalšími respondenty.

 

 

 

DSC 0022 AV neděli 30. čevrence 2017  v 9 hod při mši svaté se nově jmenovaný pomocný biskup olomoucký rozloučil se svojí farností, kterou poDSC 0023 A dobu 18 let zveleboval, restauroval a mnohdy i sám opravoval. Atmosféru bohoslužby zachytil fotograf Vladimír Janek.    

DSC 0039 A

DSC 0031 ADSC 0040 ADSC 0026 ADSC 0025 ADSC 0061 ADSC 0093 A
DSC 0072 ADSC 0077 ADSC 0079 ADSC 0081ADSC 0088 A
dsc06656 high

 

 

 

 

Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci

 

 

 

 

 

20170703 123127a20170720 154109 001a Rekonstrukce v kostele sv. Michala v Olomouci        20170720 141135a20170719 150240a

 Reportáž s farářem Antonínem Baslerem

20170629 181941a20170720 081945a  20170720 154125a


        

DSC 0027DSC 0048DSC 0055mkDSC 0090DSC 0088DSC 0102DSC 0105


IMG 9240IMG 9243IMG 9414IMG 9242       

 
IMG 9246IMG 9250IMG 9288IMG 9302IMG 9381IMG 9394

 

 

 

 

 

DSC 00461s

Poutní mše svatá

Hlavním celebrantem nedělní pouťové mše svaté k oslavě Sv. Michaela Archanděla byl rektor kněžského semináře P. Antonín Štefek.

 

 

 

 

Misie   NEUZAVÍREJME SI SRDCE SVÝMI

   ČÁSTEČNÝMI STAROSTMI, ALE

   ROZŠIŘME HO NA HORIZONTY

   CELÉHO LIDSTVA.

                                   PAPEŽ FRANTIŠEK

Misijní neděle 2016

 

201011191653 Boží20Milosrdenství Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznetemilosrdenstvízde. Jedná se o jednodenní pouť do chrámu Božího milosrdenství, v 9.00 hod začíná program na venkovním areálu u zmíněného chrámu. V 10.30  hod bude mše sv., kterou  bude sloužit kardinál Dominik Duka, kázání bude mít o. arcibiskup Jan. Po obědě z vlastních zásob bude souběžný program na třech místech (koncert, přednáška, adorace) v 15.00 hod. korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 hod putování do chrámu sv. Jana Pavla, kde jsou nádherné mozaiky P. Rupnika, v 16.00 hodin ukončení programu a návrat.

 Mše svatá z Národní pouti ve Svatém roce - Krakow - Lagiewniki                                   Korunka k Božímu milosrdenství

 

 Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

 Národní pouť očima poutníka

Pouť Krakow           Národní pouť do Krakova 

                                 

 

 

 

1701aaVe čtvrtek 24.12. 2015 v 15.00 hod otec arcibiskup Jan sloužil Vánoční mši svatou. Prezentované snímky zachytil Olomoucký deník.     05

07100615

13a02

 

Pastýřský list

   
023168 56 174559

 

Poselství papeže Františka

 

Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství - Urbi et Orbi

 

 Vánoce očima otce Antonína

    Hvězda označuje skutečný Betlém, dům chleba.  

                Hvězda označuje skutečný Betlém dům chleba

        Když přišla na svět Láska.   

Když přišla na svět Láska

  Pravý Betlém (bet - lechem), dům chleba, který sestoupil z nebe.

Pravý Betlém Dům chleba který sestoupil z nebe

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600mdtbxri
  Papež František oznámil vyhlášení Svatého roku milosrdenství, který bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Svatá brána, brána obrovského Božího milosrdenství!   

Papež František v roce 2015 

sv. Faustýna

Svatá Brána 2015

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

 

 Tento obraz byl namalován podle vidění svaté sestry Faustyny Kowalske.

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě s důvěrou. Každému, kdo bude uctívat milosrdného Ježíše skrze tento obraz dal sám Pán Ježíš mnohé přísliby, například: milost spásy,velké pokroky na cestě ke křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a jiná časná dobra.

Variant tohoto obrazu je mnoho - jak se tedy pozná, že je to ten pravý obraz Božího milosrdenství? Každý obraz musí mít 5 prvků, podle kterého se dá poznat:

- musí na něm být Ježíš Kristus se svatozáří

- Jeho pravá ruka žehná

- Jeho levá ruka odkrývá jeho milosrdné srdce, z kterého září dva paprsky- červený a bílý (namodralý). Tyto paprsky se objevily, když byl Ježíš propíchnut kopím na kříži. Červený paprsek zobrazuje krev a bílý/modrý vodu.

- Ježíšovy nohy vypadají, jakoby chodil- znázorňuje to, že Pán chce přijít do našeho srdce

- na tomto obraze musí být napsáno ,,Ježíši důvěřuji Ti".

NEKNárodní eucharistický kongres BRNO 2015 

       Homílie kardinála Paula Cordese