papež 27 3 2020            


Svátky v týdnu:                    

Ne 09. 08. 19. neděle v mezidobí     MODLITBA ZA DÉŠŤ

Po 10. 08. Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Pá 14. 08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

So 15. 08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – Doporučený svátek, věřícím se doporučuje toho dne účastnit mše svaté

Ne 16. 08. 20. neděle v mezidobí

 

* Příští neděli 16. srpna bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela sv. Michala. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín s P. Josefem i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpejme milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření, kterou je možné vykonat vždy půl hodiny před každou mši svatou, případně po telefonické domluvě na farním telefonu: 603 282 975.

                                                           

Mše svaté v 19. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

09.08.

Sv. Michal     7.30 za + Dagmaru Fievegerovou
    Sv. Michal   9.00 za + Josefa Adamce a živou a + rodinu
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00 za + Vojtěcha Kudláčka z Červené Vody 
Po 10.08. Sv. Michal 16.00 na úmysl dárce
Út 11.08. Sv. Michal 16.00 za + maminku, duše v očistci a živou rodinu
St

12.08.

Sv. Michal 16.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

13.08.

Sv.Michal 16.00  
14.08. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci
So 15.08. Sv. Michal  9:00 za Hanu Kudláčkovou z Červené Vody 
Ne 16.08. Sv. Michal   7.30 za Boží pomoc a ochranu ve stáří
    Sv. Michal   9.00 za + Karla, Pavla a Patrika k 1.výročí úmrtí
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom si v době prázdnin a dovolených udělali čas na modlitbu a nedělní mši svatou a žili z Eucharistie a svátosti smíření a také prosme za Boží pomoc a požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.