Svátky v týdnu:                                                                                                   


Ne 5. 12. 3. neděle adventní – GAUDETE – RADOSTNÁ sbírka na opravy kostela sv. Michala

Út 17. 12. Výroční den narození papeže Františka 17. 12. 1936 – 83 let

Ne 22. 12. 4. neděle adventní

                                                                               

* Dnes se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Chybí nám 300.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Komunita Sant´Egidio velmi děkuje všem, kdo minulou neděli přispěli při sbírce na Vánoční oběd pro lidi bez domova, při níž se vybralo 6633,- Kč před kostelem sv. Michala a sv. Kateřiny.

* Obracím se na Vás s prosbou, abyste se přihlásili v zákristii k doplnění či posílení skupinek, které uklízejí náš michalský kostel. Pro jednotlivce se jedná o úklid jednou za měsíc, záleží, který pátek v měsíci si vybere. Děkuji všem, kdo pravidelně pomáhají při úklidu kostela a také těm, kteří se k úklidu přihlásí.

* Na Štědrý den v úterý 24. prosince bude vánoční mše svatá pro děti v 15:00 hodin, mimořádně v kostele sv. KATEŘINY, z důvodu oprav kostela sv. Michala, kterou bude celebrovat pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler a ve 20:00 hodin bude „půlnoční mše svatá“ v kapli sv. Alexeje.

* Nezapomeňme připravit v době adventní také svoji duši pro setkání s živým Kristem o svátcích jeho narození vykonáním svátosti smíření. Zvláště bude příležitost ke sv. smíření příští týden v pátek 20. 12. a v pondělí 23. 12. od 15 do 16 hodin, kdy budou zpovídat dva zpovědníci.

* Příští neděli bude mše svatá v 9:00 hodin mimořádně v kapli sv. Jana Sarkandra na poděkování Panu Bohu za zdárné ukončení oprav kaple k 400. výročí mučednické smrti Sv. Jana Sarkandra. Hlavní celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.

* Od příští neděle 22. prosince se opět vracejí nedělní odpolední bohoslužby v 15:00 do kaple sv. Jana Sarkandra!!!

 Vánoční bohoslužby ve farnosti

Vánoce ve farnosti

Předvánoční zpovídání v Olomouci

Mše svaté  v 3.  týdnu doby adventní

 Ne

15.12.

Sv. Michal     7.30 za + Marii Marešovou, manžela a jejich rodiny
    Sv. Michal   9.00 za živou a + rodinu a duše v očistci
    Sv. Kateřina 11.00 za + Nikolaje Zarivnije
    Sv. Kateřina 15.00 za Boží milost a požehnání pro děti a dar víry pro syna
Po 16.12. Sv. Michal 16.00 za dar uzdravení duše i těla
Út 17.12. Sv. Michal 16.00 za nemocné rakovinou, jejich příbuzné a ty, kdo je doprovází
St

18.12.

Sv. Michal 16:00 na poděkování za 75 let života
Čt

19.12.

Sv.Michal 16.00 za šťastnou hodinu smrti
20.12. Sv. Michal 16.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
So 21.12. Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce 
Ne 22.12. Sv. Michal   7.30 na úmysl dárce
    Sv. Jan Sarkander   9.00

za + Josefu Rozsypalovou – mše svatá mimořádně v kapli sv. Jana Sarkandra na poděkování Panu Bohu za zdárné ukončení oprav kaple k 400. výročí mučednické smrti Sv. Jana Sarkandra. Hlavní celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

    Sv. Kateřina 11.00 za + manžela, bratra a rodiče
    Sv. Jan Sarkander 15.00 za živou a + rodinu Břouškovu, Vostrovských a Krejčí

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc, ochranu a požehnání při letošní opravě kostela svatého Michala a kaple sv. Jana Sarkandra.