Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne 19. neděle v mezidobí

Po  Svátek Proměnění Páně

Út   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

St   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

So   Sobotní památka Panny Marie

Ne   20. neděle v mezidobí

 

* Ve středu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se věřícím doporučuje účast na mši svaté. V naší farnosti bude v 16 hodin. 

* Příští neděli se uskuteční pravidelná sbírka na opravy našeho farního kostela sv. Michala. Všem dárcům, ať Bůh odplatí svým požehnáním. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění oprav. Celkové náklady pro rok 2018 činí 4,0 mil Kč, (ještě nám chybí na dokončení letošních prací 350 tisíc Kč a rovněž musíme zaplatit vícepráce z roku 2017 v hodnotě 350 tisíc Kč). Dárci je možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak může odečíst od základu daně. V takovém případě je potřeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie a nebo převést elektronicky na účet farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 

* Prosím, abyste během prázdnin při odchodu z bohoslužeb podpořili svým podpisem petici na podporu manželství, za níž stojí všichni naši biskupové a kterou organizuje Aliance pro rodinu. Petiční archy k podpisu budou k dispozici mimo bohoslužby v zákristii.

* Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín s P. Josefem i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpejme milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření.

Mše sv.  v 19. týdnu liturgickém mezidobí

 Ne

 12.8.

Sv. Michal   7.30 za + Oldřicha Jiříka
    Sv. Michal   9.00 za + Nikolaje Zarivného a živou a + rodinu
    Sv. Kateřina 11.00

za + maminku a duše v očistci

    Sv. Jan Sark. 15.00 za dar zdraví a Boží požehnání pro paní Lidušku Horejskovou
Po 13.8. Sv. Michal 16.00 za + Marii Kopeckou a manžela
Út 14.8. Sv. Michal 16.00

za + dědečka Miroslava Horáka a živou a + rodinu

St

15.8.

Sv. Michal 16.00 za + maminku Marii Malou 
Čt 16.8. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci
17.8. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci
So 18.8. Sv. Michal  9.00 za + maminku Helenku Celou a živou a + rodinu
Ne 19.8. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + rodiče a syna
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00 za + Vojtěcha Kudláčka

 

Přímluva za farnost:  Prosíme za celou naši farnost a za Boží ochranu a pomoc při letošních opravách kostela sv. Michala