papež 27 3 2020

Ne 19. 09. 25. neděle v mezidobí – při bohoslužbách poděkování za letošní úrodu   CCI17092021 0001

Po 20. 09. Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů korejských mučedníků

Út 21. 09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Čt 23. 09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Ne 26. 09. 26. neděle v mezidobí

                                  Poselství sv. otce Františka     

 

                                                                         

medaileJS         

              Bohoslužby od 1.9.2020

* Účastníci bohoslužeb dodržují: ústa i nos mají zakryté respirátorem, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje, zpěv je dovolen.

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

* Výuka náboženství ve farnosti sv. Michala probíhá vždy ve čtvrtek v 17 hodin na faře, tak jako v uplynulém roce, všechna 3 oddělení (1. a 2. třída; 3. třída; 4 -6. třída a v úterý od 16:30 do 17:30 pro středoškoláky. Mohou přijít i ty děti a studenti, kteří na prvním setkání nebyli.

* Výuka náboženství pro středoškoláky probíhá vždy v úterý od 16:30 do 17:30 hodin na faře u sv. Michala pod vedením Mgr. Martiny Orlovské, Ph.D.

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravy barokních lavic v kostele sv. Michala.. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

CCI17092021 1
* Od měsíce října začne Kurz pro pastorační pomocníky ve farnostech olomouckého děkanátu.   CCI17092021 0002

Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má také posloužit, pokud vlastní farář požádá arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv.přijímání nebo donášet Eucharistii nemocným. Kurz je otevřen i tomu, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe.

Zahájení kurzu mší svatou bude v sobotu 23. 10. 2021 v 8:00 v kostele svatého Mořice. Kurz bude probíhat od října do března, vždy j  u svého pana faráře. Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. 9. 2021 na děkanský úřad v Olomouci, Václavské náměstí 810/6 nebo zašlete emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* Za dva týdny, neděli 3. října bude naše svatomichalská pouť, hlavním celebrantem bude při mši svaté v 9:00 hod. pan profesor Ladislav Tichý, vedoucí katedry biblických věd na CMTF UP v Olomouci a kanovník Metropolitní kapituly Olomouc. Odpoledne v 15:00 hodin bude svátostné požehnání, po němž bude udělovat novokněžské požehnání P. Mgr. Petr Janíček, kaplan z Přerova. Po požehnání jste zváni na rajský dvůr, v případě nepříznivého počasí na křížovou chodbu k přátelskému setkání. Prosíme opět hospodyňky o něco napečeného.

* V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků. Dost úmyslů v následujících dnech je volných.

Apoštolský list Svatého otce Františka                                                                                      

Mše svaté v 25. týdnu liturgického mezidobí

CCI06032021

 Ne

19.09.

Sv. Michala   9.00

za + Boženu Bébarovu

    Sv. Kateřina    11.00 za Martu Hejdovou a za Boží pomoc a požehnání v nesnázích
    Sv. J.Sarkander    15.00 za milosti pro duše v očistci
Po 20.09. Sv. Michal 16.00

za + Emila a živou a rodinu

Út 21.09. Sv. Michal 16.00

za + Ladislava a Žofii Novotných a duše v očistci

St

22.09.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

23.09.

Sv. Michal 16.00

 

24.09. Sv. Michal 16.00 za + Vladislava Koláře, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci
So 25.09. Sv. Michal  9:00

za milosti pro duše v očistci

Ne 26.09. Sv. Michal  9.00

za Helenu Kolářovou, živou a + rodinu a za duše v očistci

    Sv. Kateřina 11.00

za + syna Jana Korhoně, prarodiče a duše v očistci

    Sv. J. Sarkander 15.00  za milosti pro duše v očistci

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, aby rodiče pamatovali na křesťanskou výchovu svých dětí a přihlásili své děti do výuky náboženství; a také prosme za Boží požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.