Svátky v týdnu:                                                                                                   


Ne 12. 01. Svátek KŘTU PÁNĚ – končí doba vánoční -při mši svaté bude obnova křestních slibů

PÁ 17. 01. Památka sv. Antonína, opata        

So 18. 01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Tímto dnem začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna

Ne 19. 01. 2. neděle v mezidobí

                                                                               

* Od 1. do 14. 1. 2019 probíhá v celé české republice Tříkrálová sbírka. Koledníci přinášejí do našich domácností radost z narození Ježíše v Betlémě. Můžeme jim přispět do zapečetěné kasičky s logem Charity a opatřené číslem. Finanční dary použije Charita k podpoře dobročinných projektů přímo u nás na Olomoucku, ale i v zahraničí.

* Ve čtvrtek 16. ledna na faře bude další setkání členů farní rady v 18:30 hodin.

* Rok 2020 je jubilejním rokem 400. výročí mučednické smrti kněze naší olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkandra. Svatý Jan zemřel v městské věznici na následky krutého mučení útrpným právem 17. března 1620. Proto budou v tomto jubilejním roce 2020 vždy 17. den v měsíci od ledna do prosince bohoslužby přemístěny z kostela sv. Michala do kaple sv. Jana Sarkandra. V příštím týdnu to bude v pátek 17. ledna v 16:00 hodin. Příležitost k svátosti smíření bude od 15:15 do 15:45 hod. v kostele sv. Michala.

* Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů, ekumenické bohoslužby budou vždy v 17 hodin, a to v pondělí 20. 1. u sv. Michala, ve středu 22. 1. u sv. Mořice a v pátek 24. 1. kostele U Husova sboru. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba v naší farnosti bude 20. 1. bude v kapli sv. Alexeje a po ní společné posezení v knihovně. Hospodyňky prosíme o přinesení něčeho napečeného k malému pohoštění.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění oprav. Chybí nám 200.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Otec Antonín srdečně děkuje všem, kdo se aktivně zapojili a pomáhali v životě farní rodiny během celého roku 2019 a vyprošuje celému farnímu společenství Boží pomoc a požehnání do nového roku L. P. 2020.

 

Mše svaté v 1. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

12.01.

Sv. Michal     7.30 za + rodiče a + neteř a její + dceru Helenu 
    Sv. Michal   9.00 za + rodinu Machačovu a Holoušovu
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00  
Po 13.01. Sv. Michal 16.00 za všechny nemocné kněze
Út 14.01. Sv. Michal 16.00 za živou a + rodinu Pospíšilovu 
St

15.01.

Sv. Michal 16.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

16.01.

Sv.Michal 16.00 za živé a + členy rodiny Velgáňové
17.01. Sv. Jan Sarkander 16.00 za obnovení každodenní modlitby všech pokřtěných a zvláště v rodinách
So 18.01. Sv. Michal   9.00 za duše v očistci
Ne 19.01. Sv. Michal   7.30 na úmysl dárce 
    Sv. Michal   9.00

na úmysl dárce

    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosme, abychom svůj křest prožívali s vědomím, že jsme poslání ukazovat Krista v rodině, ve škole i v zaměstnání, a tak druhé lidi přivádět k Němu.