Ne 24. 09. 25. neděle v mezidobí

          Út 26. 09. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

          St 27. 09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze

          Čt 28. 09. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

          Pá 29. 09. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

          So 30. 09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

          Ne 01. 10. 26. neděle v mezidobí poutní slavnost sv. archanděla Michaela v naší farnosti

         

papež 27 3 2020

Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

Prosím, aby rodiče nezapomínali na rozvíjení křestní milosti ve svých dětech, které nechali pokřtít a přihlásili je do hodin výuky náboženství. Zde v centru Olomouce se vyučuje na faře u sv. Michala, sv. Mořice a sv. Václava. Podrobnosti najdete na webech těchto farnosti.

 

 • Výuka náboženství začne ve farnosti sv. Michala od 14. září vždy ve čtvrtek v 17 hodin na faře, tak jako v uplynulém roce, všechny 4 skupiny (1. – 2. třída; 3. třída; 4. – 5. třída a 6. – 9. třída). K prvnímu setkání přijdeme všichni do kaple sv. Alexeje, ke společnému slavení mše svaté na 17 hodin. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, aby děti vstoupily do nového školního roku s čistým srdcem. Této možnosti výuky náboženství mohou využít také děti ze Slavonína i Bystročic i ostatních olomouckých farností.
  • Minulou neděli při sbírce na opravy kostela sv. Michala jste přispěli částkou 13.990,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
  • Příští neděli 1. října bude naše svatomichalská pouť se mši svatou v 9 hodin, spojená s Farním odpolednem, které začne v 15:00 hodin svátostným požehnáním. Hlavním celebrantem mše svaté bude prof. ThDr. Lubomír Žák, který vyučuje na Katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Po požehnání jste zváni na rajský dvůr, v případě nepříznivého počasí na křížovou chodbu k přátelskému setkání. Prosíme opět hospodyňky o něco napečeného.
  • Poutní mše - pozvánka
  • cropped logo 180x180
  • Nabídka programů z Katechetického centra

 

 • V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků. 

 

.Dekret Apoštolské penitenciárie o udělení plnomocných odpustků u příležitosti III. Světového dne prarodičů a seniorů

CCI06032021

 

 Mše svaté V TÝDNU PO 25. NEDĚLI VMEZIDOBÍ

 Ne

24.09.

Sv. Michala   9.00

za živé a + farníky a dobrodince kostela

    Sv. Kateřina    11.00

 na poděkování Bohu za ochranu a pomoc a za + syna Jana a duše v očistci

    Sv. J.Sarkander    15.00

za + tatínka Vladislava Koláře, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

25.09.

Sv. Michal 16.00

za milost obrácení, s prosbou o požehnání a Boží vedení ke svatosti pro Jirku

Út

26.09.

Sv. Michal 16.00

za Helenu Kolářovou, živou a + rodinu a duše v očistci

St

27.09.

Sv. Michal 16.00

za spásu duše zemřelé Slavomily Matějkové a jejího manžela

Čt

28.09.

Sv. Michal 16.00

za vnuky a jejich rodiče, s prosbou o Boží požehnání vedení Duchem svatým a ochranu Panny Marie

29.09.

Sv. Michal 16.00

za + rodiče Fraitovy a sourozence a duše v očistci

So 30.09. Sv.Michal 09:00

za oběti války a duše v očistci

Ne

01.10.

Sv. Michal  09.00

na poděkování Bohu za dar zdraví  a obnovení víry v rodině

    Sv. Kateřina 11.00

za + Marii, Josefa a Věru Müllerovi

    Sv. J. Sarkander 15.00

za živé a + farníky a dobrodince kostela

 

Přímluva za farnost: 

Prosme za naši farnost, aby rodiče ve svých dětech rozvíjeli křestní milost i tím, že je přihlásí do výuky náboženství a připraví k 1. svatému přijímání a dospívající k svátosti biřmování.

 

          Kontakty na nemocniční kaplany:  NEMOCNIČNÍ KAPLANI OLOMOUC                              NEMOCNIČNÍ KAPLANI OKOLÍ