Svátky v týdnu:


Ne   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - neděle Dobrého Pastýře - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Po    Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Út    Památka sv. Jiří, mučedníka

St    Svátek sv. Marka, evangelisty

So   Pouť děkanátu Olomouc do katedrály

Ne   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 * Minulou neděli proběhla ve všech diecézích naší vlasti "Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu", při které jste přispěli částkou 7.846,-Kč. Všem Vám dárcům, ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Ve středu 25. dubna v 17 hod. v kapli sester františkánek na Hrnčířské ulici se koná setkání členů živého růžence.

* Dnes se uskutečnila pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho farního kostela. Všem dárcům, ať Bůh odplatí svým požehnáním.

* V sobotu 28. dubna se uskuteční pouť našeho olomouckého děkanátu na obnovu rodin a kněžská povolání do katedrály sv. Václava s následujícím programem: zahájení v 15:00 hod. modlitbou svatého růžence, pokračovat bude 16:00 hod. adorací nejsvětější Svátosti a vyvrcholí v 17:00 hod. slavením mše svaté. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jan Graubner.

* Pro děti od 3 let bude připraven program, který bude rozdělen podle věku. Z organizačních důvodů je třeba nahlásit počet a věk dětí nejpozději do středy 25. dubna na Centrum pro rodinný život v Olomouci. Podrobnosti jsou ve vývěsné skříni.

 

Mše sv.  v 3. VELIKONOČNÍM TÝDNU

 Ne

22.4.

Sv. Michal   7.30 za + 2 ženy rodiny Dosoudilovy
    Sv. Michal   9.00 za + Marii Heincovou a živou rodinu
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 za + Vojtěcha Kudláčka
Po 23.4. Sv. Michal 16.00 na vlastní úmysl
Út 24.4. Sv. Michal 16.00  na úmysl dárce
St

25.4.

Sv. Michal 16.00  na vlastní úmysl
Čt 26.4. Sv. Michal 16.00  za uzdravení naší nemocné dcery Silvie
27.4. Sv. Michal 16.00 na vlastní úmysl
So 28.4. Sv. Michal   9.00  
Ne 29.4. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 na vlastní úmysl
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00

 

Přímluva za farnost:   : Prosíme za celou naši farnost, ať svému křtu zůstáváme věrní a žijeme podle víry, kterou jsme přijali.