papež 27 3 2020

Ne 13. 06. 11. neděle v mezidobí

Út 15. 06. sv. Víta, mučedníka

So 19. 06. sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Ne 20. 06. 12. neděle v mezidobí – sbírka na opravy kostela sv. Michala

                             

medaileJS         

              Bohoslužby od 1.9.2020

* Účastníci bohoslužeb dodržují s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

* Každé pondělí u sv. Michala – v kapli sv. Alexeje v 19:00 hod. je modlitba sv. růžence a modlitba chval spojená s adorací Nejsvětější Svátosti za ukončení pandemie koronaviru. Všichni jste srdečně zváni. Příchod je možný farním vchodem do 19 hodin, pak se dveře zavírají.

* V sobotu 19. června přijmou za olomouckou arcidiecézi v katedrále sv. Václava jáhenské svěcení 3 absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a o týden později v sobotu 26. června přijme pět jáhnů z rukou otec arcibiskupa Mons. Jana Graubnera kněžské svěcení. Provázejme tyto kandidáty jáhenské a kněžské služby svoji modlitbou.

* V neděli 20. června od 15 hodin se uskuteční v naší farnosti Farní odpoledne. Srdečně zveme všechny farníky i děti na společné prožití několika hodin na rajském dvorku a v křížové chodbě, prosíme hospodyňky o drobné pohoštění.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy barokních lavic v kostele sv. Michala. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci letos slaví 10 let od svého založení. Přijměte prosím naše pozvání na děkovnou mši svatou, která se uskuteční v sobotu 26. června 2021 ve 14 hodin v chrámu sv. Mořice v Olomouci a následně bude možné shlédnout prostory CMŠ Ovečka s programem na školní zahradě.

* V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.

 

Apoštolský list Svatého otce Františka                                                                                         Poutní místa

Mše svaté v 11. týdnu liturgického mezidobí

CCI06032021

 Ne

13.06.

Sv. Michala   9.00

na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní

    Sv. Kateřina    11.00 za + rodiče Jana a Marii Koutných
    Sv. J. Sarkender 15.00 za + spolužáka Míťu
Po 14.06. Sv. Michal 16.00

za + Jiřího Koplíka

Út 15.06. Sv. Michal 16.00

za duše v očistci

St

16.06.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

17.06.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

18.06. Sv. Michal 16.00 za rodinu Kudelovu, živou a + rodinu a sourozence
So 19.06. Sv. Michal  9:00

za + rodiče a bratra

Ne 20.06. Sv. Michal  9.00

za + rodiče s jejich rodiny

    Sv. Kateřina 11.00

za Jana Korhoně a duše v očistci

    Sv. J. Sarkander 15.00 za + Zdeňka Popelku – 1. výročí jeho úmrtí

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, ať přijímáním Eucharistie roste naše farní společenství a osobní vztah k Ježíši Kristu; a také prosme za Boží požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.