Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne   3. neděle adventní – GAUDETE – RADOSTNÁ

Po    Výroční den narození papeže Františka 17. 12. 1936 – 82 let

Ne    4. neděle adventní

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018

                                                                               

*  otec Antonín srdečně děkuje všem, kdo ochotně přišli v uplynulých dnech pomáhat s úklidem lešení i s velkým pátečním úklidem kostela po ukončení letošních oprav východní kopule našeho chrámu sv. Michala;

* Dnes se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Chybí nám 300.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Před rokem byl zahájen úklid kostela sv. Michala ve skupinkách vždy v pátek od 17 hodin. Jelikož někteří, kteří se přihlásili, mají pracovní dobu na směny, a tudíž pak nemohou přijít uklízet nebo rodina jede již v pátek na víkend mimo Olomouc, obracím se na Vás s prosbou, abyste se přihlásili v zákristii k doplnění či posílení skupinek. Pro jednotlivce se jedná o úklid jednou za měsíc, záleží, který pátek v měsíci si vybere. Pro případ, že nebudete moci v den, kdy Jste se zapsali přijít uklízet, z výše uvedených důvodu nahlaste i svá telefonní čísla, abyste si úklid kostela mohli s někým jiným vyměnit. Děkuji všem, kdo pravidelně pomáhají při úklidu kostela a také těm, kteří se přihlásí dnes a v následujících dnech k úklidu našeho krásného kostela sv. Michala.

* Komunita Sant´Egidio velmi děkuje všem, kdo minulou neděli přispěli při sbírce na Vánoční oběd pro lidi bez domova, při níž se vybralo 5130,- Kč před kostelem sv. Michala a sv. Kateřiny.

* Na Štědrý den v pondělí 24. prosince bude vánoční mše svatá pro děti v 15:00 hodin, kterou bude celebrovat pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík a ve 22:00 hodin bude „půlnoční mše svatá“. Na hod Boží vánoční 25. prosince v 17:00 hod. bude vánoční koncert pěveckého sboru Collegium vocale pod vedením paní Růženy Saligerové, na který jste všichni srdečně zváni.

* Nezapomeňme připravit v době adventní také svoji duši pro setkání s živým Kristem o svátcích jeho narození vykonáním svátosti smíření. Zvláště bude příležitost ke sv. smíření příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 15 do 16 hodin, kdy budou zpovídat dva zpovědníci.

 

Mše sv.  v 3. týdnu doby adventní

 Ne

16.12.

Sv. Michal   7.30 za + sestru Marii a rodiče
    Sv. Michal   9.00 za + Františku Jemelkovou
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 za milost naplnění Boží vůle a za duše v očistci
Po 17.12. Sv. Michal 16.00 za + bratra Josefa a živou a + rodinu
Út 18.12. Sv. Michal 16.00

na poděkování za dar obrácení a za duše v očistci

St

19.12.

Sv. Michal 16.00 za + rodiče Fojtíkovy, Valčíkovy a + Jarolíma Kolínka
Čt 20.12. Sv. Michal 16.00 za + Karla Béňu, Hanu Voráčovou a jejich rodiny
21.12. Sv. Michal 16.00 za + Marii Vajdovou
So 22.12. Sv. Michal   9.00 za + Vojtěcha Krutila a jeho matku Anežku Krůtilovou
Ne 23.12. Sv. Michal   7.30 na úmysl dárce
    Sv. Michal   9.00 za + Josefu Rozsypalovou
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:  Prosíme za celou naši farnost, abychom se každodenní společnou modlitbou v rodinách dobře připravili na svátky jeho narození.