Svátky v týdnu:


Ne  1. . neděle postní                                              PASTÝŘSKÝ LIST

Čt   Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Ne   2. neděle postní – koná se sbírka Haléř sv. Petra

 VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění loňských oprav. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Ve středu v 17 hod. prosím, aby se sešli členové farní rady.

* Modlitba křížové cesty v době postní ve farnosti sv. Michala je v Křížové chodbě vždy v pátek v 15:30 hod. a v neděli v 8:30 hod. před mši svatou místo modlitby sv. růžence.

*  Dnes také začíná už tradiční postní almužna. U kancionálů je možno si vzít krabičku, která se může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Do krabičky, postničky, vkládáme peníze, představující hodnotu toho, co jsme svým odřeknutím si ušetřili. Krabičky je potom třeba přinést o Květné neděli na bohoslužbu. Je možno také vložit papírek s konkrétním jménem, komu by se mělo přispět.

* Maltézská pomoc spouští nový dobrovolnický program, který se jmenuje Napříč generacemi. Do dobrovolnictví se mohou zapojit osoby nad padesát let, které by se rády věnovaly dětem bez babiček a dědečků. Projekt Napříč generacemi slouží též rodinám s dětmi, kterým právě prarodiče chybí. Díky novému programu s názvem napříč generacemi se můžete stát náhradní babičkou či náhradním vnoučetem.

* Pokud máte zájem nebo chcete zjistit více informací, tak se můžete obrátit na Alžbětu Faltovou z Maltézské pomoci. Kontakt naleznete na letáčku ve vývěsce nebo na webu maltézské pomoci.

*  Příští neděli se bude konat sbírka Haléř sv. Petra, z níž Sv. otec pomáhá postiženým ve světě.

 

Mše sv.  v  týdnu po 1. neděli postní

 Ne

18.2.

Sv. Michal   7.30 za + Marii Kopeckou a manžela
    Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce
    Sv. Kateřina 11.00

za rodinu Lovečkovou, Dobromilu Švestkovou, France Haase a duše v očistci

    Sv. Jan Sark. 15.00  
Po 19.2. Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce 

Út 20.2. Sv. Michal 16.00 za obrácení pro rodinu a za nová kněžská a řeholní povolání
St

21.2.

Sv. Michal 16.00

za + rodiče

Čt 22.2. Sv. Michal 16.00 za dar správného rozhodnutí ve složité životní situaci
23.2. Sv. Michal 16.00 za + švagra a synovce
So 24.2. Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce
Ne 25.2. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00  za + Františku a Rudolfa Jemelkovy
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost: : Prosíme za celou naši farnost, abychom v této postní době obnovili modlitbou, postem a štědrostí pravdivost svého vztahu s Bohem, který začal přijetím svátosti křtu.