Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne 14. 04. Květná neděle – žehnání jívových ratolestí 

Čt   18. 04. Zelený čtvrtek – v 9:30 mše svatá v katedrále – biskupů a kněží olomoucké arcidiecéze s obnovou kněžských závazků a žehnáním olejů katechumenů, nemocných a křižma

                                          v 16:00 mše svatá na Památku večeře Páně

Pá 19. 04. Velký pátek – den přísného postu

                                         v 15:30 modlitba Křížové cesty

                                            v 16:00 slavné Velkopáteční obřady -  sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě

So 20.04. Bílá sobota –       v 8:00 modlitba Ranních chval u Božího hrobu a závěrečné obřady katechumenátu Jany a Zdeňka

                                           v 19:00 obřady Velikonoční vigilie s křtem dospělých

Ne 21. 04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně – mše svaté s žehnáním velikonočních pokrmů, které si přineste k požehnání sbírka na kněžský seminář v Olomouci

                                                                               

* Dnes se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Všem, kdo jste přinesli postní pokladničky, ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Centrum pro rodinný život zve na první letošní Malou pouť na Sv. Kopeček za víru v našich rodinách, která se koná dnes na Květnou neděli. Sraz je před katedrálou sv. Václava v Olomouci okolo 12.45 a ve 13 hod. začínáme modlitbou a vycházíme na cestu.

* Velký pátek je dnem přísného postu, žádný katolík by v ten den neměl jíst maso, a věřící od 18 do 60 let pak jsou vázáni také postem újmy v jídle (tzn. je dovoleno se najíst dosyta jen jednou denně, přičemž je možno něco pojíst i ráno i večer).

* Poslední modlitba křížové cesty ve farnosti sv. Michala bude na Velký pátek v Křížové chodbě v 15:30 hodin.

* Boží hrob bude otevřen po velkopátečních obřadech a pak na Bílou sobotu od 9:00 do 18:00 hod. Prosím, zapište se na rozpis adorace na určitou hodinu – děti, mládež, ministranti, schóla, manželé, maminky, tátové, senioři; vždy dva na jednu hodinu, aby Pán Ježíš nezůstal osamocen a bylo zajištěno hlídání kaple.

* Nezapomeňme si vykonat velikonoční svátost smíření ať v naší farnosti, či kdekoliv jinde, aby nebyl nikdo, kdo by o velikonocích nepřijal svátostného Krista do svého čistého srdce, a tak mu poděkoval za dar vykoupení.

 

 

Mše sv.  ve Svatém týdnu

 Ne

 14.4.

Sv. Michal   7.30  za duše v očistci
    Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 na úmysl dárce
Po 15.4. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci 
Út 16.4. Sv. Michal 16.00

za + Josefa Fritschera a jeho rodinu

St

17.4.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky
Čt 18.4. Sv. Michal 16.00 na úmysl dárce
19.4. Sv. Michal 16.00 Velkopáteční obřady
So 20.4. Sv. Michal 19.00 za nově pokřtěné Janu a Zdeňka, za jejich kmotry a rodiny 
Ne 21.4 Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + manžela a živou rodinu 
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc, ochranu a požehnání při letošní opravě kostela svatého Michala.