papež 27 3 2020

Ne 22.05.     6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na pronásledované křesťany

Čt 26. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek,

věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté.

  • Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Ne 29. 05. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky.

medaileJS                 Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

* V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.

*  Mariánský měsíc květen je spojený s úctou k Panně Marii, a proto se konají májové pobožnosti. Ve farnosti sv. Michala začínají ve všední dny vždy půl hodiny před mši svatou modlitbou svatého růžence a po mši svaté se modlíme Litanie k Panně Marii.

Dnes se koná sbírka na pronásledované křesťany. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním!

*   Při sbírce minulou neděli na opravy barokních lavic jste přispěli částkou 10.222,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

*  Modleme se za děti, které přistoupí v neděli 12. června v kostele sv. Michala poprvé k svatému přijímání: Michaelu, Kiru, Tomáše, a Josefa, aby rostla jejich láska a přátelství s Kristem, příkladem života jejich rodičů, křestních kmotrů a celé naší farnosti.

 

CCI06032021
   Naléhavý úmysl

 adorační den          májové pobožnosti

 

 

Mše svaté v týdnu po 6. neděli velikonoční

 Ne

22.05.

Sv. Michala   9.00

za živé a + farníky

    Sv. Kateřina    11.00

 za + rodiče, sourozence, syna a duše v očistci

    Sv. J.Sarkander    15.00

za dary Ducha Svatého pro Lucii Kudláčkovou

Po 23.05. Sv. Michal 16.00

za Vladimíru Menšíkovou

Út 24.05. Sv. Michal 16.00

za + Vlastu Chytilovou a + manžela Josefa

St

25.05.

Sv. Michal 16.00

za dar víry pro rodinu Floriánovu Ferenčákovu  a Foralovu a za všechny zemřelé z těchto rodů

Čt

26.05.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

27.05.

Sv. Michal 16.00

na poděkování za 5 let společného života a ochranu Panny Marie

So 28.05. Sv. Michal 09:00

 

Ne 29.05. Sv. Michal  9.00

za + rodiče a jejich rodiny

    Sv. Kateřina 11.00

za Boží požehnání ochranu a uzdravení  pro rodinu Kovářovu a duše v očistci

    Sv. J. Sarkander 15.00

za živé a + farníky

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom velikonoční dobu prožívali s vděčností za milost křtu a ať nás spojuje upřímná víra a tvořivá láska.

 

       Kurz efektivního rodičovství                           

 

 Cestou od srdce k srdciCCI26022022 0001a