Svátky v týdnu:                                                                                                   


Ne 18. 08. 20. neděle v mezidobí - sbírka na opravy kostela sv. Michala

Út 20. 08. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

St 21. 08. Památka sv. Pia V., papeže

Čt 22. 08. Památka Panny Marie Královny

Pá 23. 08. sv. Růženy z Limy, panny

So 24. 08. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ne 25. 08. 21. neděle v mezidobí

 barevná20přední20strana2020kopiePrázdninová cestička k Bohu

                                                                               

*Z důvodu oprav kaple sv. Jana Sarkandra, jsou od 14. července až do odvolání, nedělní bohoslužby v 15:00 hodin přemístěny do kostela sv. Kateřiny. V příštím roce budeme si připomínat 400. let od jeho mučednické smrti (17. března 1620), a proto je třeba kapli sv. Jana připravit k důstojným oslavám tohoto velkého výročí.

*Dnes se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela sv. Michala.

Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Podíl farnosti na opravě kostela v tomto roce 2019 je 650.000,- Kč. Celkové náklady na opravu centrální kopule jsou 9 mil. Kč. Také je možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak dárce může nechat odečíst od základu daně. V takovém případě je třeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie, či převést elektronicky na účet farnosti: 1015505903/5500 se zasláním potřebných údajů k vystavení dokladu. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín s P. Josefem i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpat milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření.

 

Mše svaté  v 20. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

18.08.

Sv. Michal     7.30 za + Pavla Mareše, manželku a jejich rodiny
    Sv. Michal   9.00 za maminku a dceru Helenu
    Sv. Kateřina 11.00 za + maminku, bratra a švagra Josefa
    Sv. Kateřina 15.00  
Po 19.08.  Sv. Michal 16.00 za + Lubomíra Doležela a živou a + rodinu
Út 20.08. Sv. Michal 16.00

za + rodiče a prarodiče 

St

21.08.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

22.08.

Sv.Michal 16.00 na úmysl dárce
23.08. Sv. Michal 16.00  
So 24.08. Sv. Michal   9.00 za rodinu Dvořákovou
Ne 25.08. Sv. Michal   7.30 na poděkování P. Bohu za 70 let života
    Sv. Michal   9.00

za + rodinu Platilovu, + rodiče a duše v očistci

    Sv. Kateřina 11.00 za + tety Annu a Marii a duše v očistci
    Sv. Kateřina 15.00 na úmysl dárce 

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc, ochranu a požehnání při letošní opravě kostela svatého Michala a kaple sv. Jana Sarkandra.