papež 27 3 2020

Ne 28.11. 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců na počátku mše svaté

Út 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čt 02. 12. čtvrtek před prvním pátkem - den modliteb za kněžská povolání

Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Alexeje 1630-1700

Pá 03. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze

1.pátek v měsíci, po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Ne 05. 12. 2. neděle adventní

                                                                          

medaileJS         

              Bohoslužby od 1.9.2020

* Účastníci bohoslužeb dodržují: ústa i nos mají zakryté respirátorem, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje, zpěv je dovolen.

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

* O 1. pátku bude otec Antonín opět navštěvovat nemocné. Náhlé odchody na věčnost, nejen v době kovidové, nás vybízejí k bdělosti a čistotě srdce. Prakticky to znamená vykonat si svátostné smíření s Bohem a žít z Eucharistie. Prosím o nahlášení jmen dalších věřících, které bych mohl navštívit.

  •  V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.

                                 Olomoucká Charita hledá výpomoc do služeb pro seniory a pro lidi bez domova                                                 

Mše svaté v 1. adventním týdnu

CCI06032021

 Ne

28.11.

Sv. Michala   9.00

za + Boženu Bébarovou

    Sv. Kateřina    11.00

 za duše v očistci

    Sv. J.Sarkander    15.00

na úmysl dárce

Po 29.11. Sv. Michal 16.00

za + Vladimíru Rohanovou a živou a + rodinu

Út 30.11. Sv. Michal 16.00

za + Vlastu Jiříčkovou a živou a + rodinu

St

01.12.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

02.12.

Sv. Kateřina 16.00

za dar uzdravení pro tatínka a kamaráda

03.12. Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

So 04.12. Sv. Michal  9:00

 za + rodiče a bratra

Ne 05.12. Sv. Michal  9.00

za nemocné a všechny, kteří o ně pečují

    Sv. Kateřina 11.00

 za živou a + rodinu Kenšovu a duše v očistci

    Sv. J. Sarkander 15.00

 za + Bohumilu Veselou

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom adventní dobu prožívali v duchu ztišení a modlitby; a také prosme za Boží požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.