papež 27 3 2020Modlitba otce arcibiskupa Jana Graubnera
LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA VĚŘÍCÍM   

                                                                                                 

                   

 

            


Svátky v týdnu:   Modlitba na květen                      MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA NA KVĚTEN

TITUL END 2 3Ne 31. 05. Slavnost Seslání Ducha Svatého Den modliteb za sdělovací prostředky  

Dnešní slavností končí doba velikonoční                  MODLITBA ZA DÉŠŤ

 Po 01. 06. Památka Panny Marie, Matky církve

St 03. 06. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Čt 04. 06. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Pá 05. 06. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka pátek v měsíci, po mši svaté pobožnost k Božskému Srdci Páně

So 06. 06. Sv. Norberta, biskupa

Ne 07. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice, ve farnosti sv. Michala 1. svaté přijímání

Příloha č. 1 TV Noe Blahoslavenství plakát

 

 

  obejmout Pána 1

  

  Metodika ke kartičkám na neděle                 

 

 

                                                                               

* Minulou neděli při sbírce Minulou neděli při sbírce na opravy kostela sv. Michala se vybralo 6.928,- Kč a v rámci postní almužny jste v papírových krabičkách přispěli částkou 2.787,- Kč na nejpotřebnější, o které pečuje olomoucká charita. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním!

* O 1. čtvrtku 4. června bude adorace od 13:30 hod. do 15:30 v kapli sv. Alexeje. Je potřeba se zapsat, po půlhodině k zajištění stálých adorátorů. Příležitost zvl. pro členy Eucharistické hodiny.

* O prvním pátku bude o. Antonín navštěvovat nemocné. Prosí o nahlášení dalších nemocných, aby jim přinesl posilu od samého Krista.

* Příští neděli 7. června od 15 hodin se uskuteční v naší farnosti Farní den. Srdečně zveme všechny farníky i děti na společné prožití několika hodin na rajském dvorku a v křížové chodbě, prosíme hospodyňky o drobné pohoštění.

* v pátek 12. června proběhne akce Noc kostelů, do které je zapojena také naše farnost s kostelem sv. Michala, kaplí sv. Jana Sarkandra a filiálním kostelem sv. Kateřiny od 18 do 21 hodin. Obracím se na Vás s laskavou prosbou o zajištění hlídání všech těchto prostor. Prosím, přihlaste se v zákristii. Všem, kdo pomohou s touto službou, patří veliké díky!

 

* Dodatečný zápis do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci

 

Bližší informace, žádosti a způsob dodání žádostí naleznete na

http://cms-ovecka.cz/zpravy/aktuality.html, případně je možné kontaktovat ředitelku (mobil 739344027).

  

                                                           

Mše svaté v 9. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

31.05.

Sv. Michal     7.30 na úmysl dárce
    Sv. Michal   9.00 za naše biřmovance Michala, Aničku a Veroniku, kteří se v naší farnosti připravují k svátosti biřmování
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00  
Po 01.06. Sv. Michal 16.00 za + Annu Káčerkovou, švagrovou a duše v očistci
Út 02.06. Sv. Michal 16.00  
St

03.06.

Sv. Michal 16.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

04.06.

Sv.Michal 16.00  
05.06. Sv. Michal 16.00 na úmysl dárce
So 06.06. Sv. Michal  9:00 za + Manuelu Toporowskou, manžela a syna 
Ne 07.06. Sv. Michal   7.30 za + Františka Daňu a manželku
    Sv. Michal   9.00 za děti přistupující k 1. svatému přijímání, jejich rodiče, sourozence a křestní kmotry
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sarkander 15.00 za + Vojtěcha Kudláčka z Červené Vody 

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, zvláště za děti, které přistoupí 7. června k 1. svatému přijímání a za Boží pomoc a požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.