Svátky v týdnu:


Ne   33. neděle v mezidobí

Út    Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  

St    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čt     Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Pá    Památka  sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

 So   Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Ne    34. neděle v mezidobí - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

*  Dnes se konala sbírka na opravy kostela. Všem, kdo přispěli na náročné opravy našeho farního kostela, ať Pán odplatí svým požehnáním.

*  Otec Antonín velmi děkuje všem, kdo ochotně přicházeli v uplynulých dnech pomáhat s úklidem lešení i kostela po ukončení letošních oprav fresek a štuků západní kopule našeho chrámu sv. Michala.

* Také zítra, tj. v pondělí 20. listopadu na 17 hodinu o. Antonín opět prosí ochotné pomocníky z řad
mužů naší farnosti k úklidu podlážek z lešení, které se budou odvážet z kostela.

* Ještě tento týden zůstane chrám sv. Michala uzavřen a bude se chodit do kaple sv. Alexeje na mši svatou vchodem přes faru a křížovou chodbu z bezpečnostních důvodů, než se dokončí demontáž lešení a odvezou se podlážky do skladu.

* V sobotu 25. listopadu od 8:30 hod. proběhne velký úklid kostela sv. Michala po dokončení letošních oprav západní kopule našeho chrámu. Prosím, kdo můžete, přijďte – muži, ženy, studenti i děti, práce bude dost pro všechny.

* Advent je období roku, které je mimořádně vhodné ke společné večerní modlitbě v rodině, třeba u adventního věnce nebo i jen u zapálené svíce, symbolizující Toho, který přichází jako Světlo v temnotách. Otec Antonín se rád zúčastní během adventní doby takové modlitby u kohokoliv v jeho domově. (Je možno také pozvat otce Josefa nebo otce Františka). V zákristii je rozpis na celý advent, je možno se tam zapsat. Přišel by vždy mezi 18 hod a 18.15. Vždy už bude po večeři, takže není třeba
nic chystat, kněz přichází na společnou modlitbu, případně potom na popovídání u čaje. Domácí mohou také požádat o požehnání bytu. Zájemci ať napíší i adresu, případně tel číslo. Stačí ulice a číslo.

* Povzbuzujeme všechny, kdo rádi zpívají, děti školou povinné, jejich rodiče, strejdy, tety, maminky, tatínky, ale i ty, kdo hrají na nějaký hudební nástroj, aby rozšířili řady schóly v naší farnosti; zkoušky jsou vždy ve středu od 17:00 hod. do 18:00 hod. v místnosti farní knihovny – podrobnosti jsou ve vývěsce.

* Nyní bude přečten dopis otce kardinála Duky ke Dni Bible

 

Mše sv. v  33. týdnu doby během roku

 Ne

19.11.

Sv. Michal   7.30 za živou a + rodinu a duše v očistci
    Sv. Michal   9.00 za + Annu Buriánkovu – 25. výročí jejího úmrtí
    Sv. Kateřina 11.00

za + Jaroslava France a duše v očistci

    Sv.Jan Sarkander 15.00 na úmysl dárce
Po 20.11. Sv. Michal 16.00

za nemocnou osobu 

Út 21.11. Sv. Michal 16.00 za + manžela, rodiče a příbuzné rodiny Pavlíčkovy
St

22.11.

Sv. Michal 16.00

na poděkování Bohu za 90 let života

Čt 23.11. Sv. Michal 16.00 za + rodiče, sestru a příbuzné rodiny Müllerovy
24.11. Sv. Michal 16.00 za + Vladimíru Rohanovou
So 25.11. Sv. Michal   9.00 za živou a + rodinu Dr. Víta Pávka 
Ne 26.11. Sv. Michal   7.30  za + rodiče a syna
    Sv. Michal   9.00  za + rodiče, bratra Mirka, jeho manželku, sestru Lidku, manžela a syna Milana
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv.Jan Sarkander 15.00  za živé a + členy rodiny Kaprálovy a Kubešovy

 

Přímluva za farnost: Prosíme za celou naši farnost  a za Boží ochranu a pomoc při opravách.