Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne 17. 02. 6. neděle v mezidobí

Pá 22. 02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

So 23. 02. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Ne 24. 02. 7. neděle v mezidobí

                                                                               

* Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění oprav. Chybí nám 300.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Obracíme se s laskavou prosbou na ochotné farníky, kteří by doplnili dvě neobsazená místa ve skupině, která uklízí vždy v první pátky v měsíci. Jedná se o úklid jedenkrát za měsíc a uklízí se vždy v pátek od 17 hodin. Děkuji všem, kdo pravidelně pomáhají při úklidu kostela a také těm, kteří se přihlásí dnes a v následujících dnech k úklidu našeho krásného kostela sv. Michala.

* Ve středu 20. února bude na faře další setkání členů farní rady v 17:00 hodin.

* Příští neděli se bude konat sbírka Haléř sv. Petra, z níž Sv. otec pomáhá postiženým ve světě.

 

 

Mše sv.  v 6. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

17.2.

Sv. Michal   7.30 na úmysl dárce
    Sv. Michal   9.00 za + rodiče a syna
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 za pokoj duše a dary Ducha Svatého pro dceru
Po 18.2. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci
Út 19.2.  Sv. Michal 16.00

za pokoj a mír ve světě

St

20.2.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky
Čt 21.2. Sv. Michal 16.00 za dar zdraví pro Floriána Kostrbíka a manželku Annu
22.2. Sv. Michal 16.00 za růst křestní milosti v našich srdcích
So 23.2. Sv. Michal   9.00 za Manuelu Toporowskou a manžela
Ne 24.2. Sv. Michal   7.30 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
    Sv. Michal   9.00 za + Františku a Rudolfa Jemelkovy
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00 za šťastnou hodinu smrti 

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc a požehnání při přípravě letošních oprav kostela svatého Michala.