Ne   27.11.   1. neděle adventní – žehnání adventních věnců na počátku mše svaté; můžete si přinést adventní věnec k požehnání a položit před obětní stůl

St 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pá 02. 12. 1. pátek v měsíci prosinci, po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu a svátostné požehnání

So 03. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Ne 04. 12. 2. neděle adventní

 

papež 27 3 2020

medaileJS                 Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

*V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.

  • Minulou neděli při sbírce na opravy kostela sv. Michala jste přispěli částkou 11.038,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
  • Biblické hodiny probíhají vždy ve středu od 17:45 do 18:45 na faře sv. Michala. Sraz je vždy 17:40 u vchodu fary. Vítaný je každý, kdo má zájem prohloubit svůj vztah k Božímu slovu. 
    • Mladí lidé z Komunity Sant’Egidio, kteří se pravidelně setkávají v Olomouci s lidmi bez domova budou i letos pro ně pořádat vánoční oběd 27. prosince. Příští neděli budou stát před kostelem s kasičkou a můžete jim dobrovolným darem přispět na tento vánoční oběd pro chudé.
    • O 3. radostné adventní neděli 11. prosince se uskuteční v naší farnosti po mši svaté v křížové chodbě akce Misijní koláč. Dobrovolníci, kteří napečou koláče či sladké a slané dobroty je přinesou o den dříve, tj. v sobotu na faru kostela sv. Michala v době od 16 do 18 hodin a zazvoní na zvonek kostelníků se jménem Kotlárovi. A v neděli formou pohoštění či balíčků budou nabídnuty přítomným. Celá akce se koná proto, abychom v srdci pocítili radost z toho, že můžeme dávat a pomáhat těm, kteří žijí ve velké bídě. Prakticky to znamená, že darujeme libovolnou finanční částku do připraveného košíku a farnost odešle výtěžek sbírky na konto Papežského misijního díla. Díky všem dobrovolníkům, kteří dobroty upečou, ale díky také těm, kteří láskyplně a štědře otevřou svá srdce i dlaně pro pomoc nuzným a strádajícím.

     

  • V rámci úsporných opatření v oblasti energie budou od dnešního dne bohoslužby o nedělích a slavnostech v kostele sv. Michala a ve všední dny v kapli sv. Alexeje.

CCI06032021

 Mše svaté v  týdnu po 1. neděli adventní

 Ne

27.11.

Sv. Michala   9.00

za + Boženu Bébarovu

    Sv. Kateřina    11.00

za živé a + farníky

    Sv. J.Sarkander    15.00

za + Miroslava Veselého z Třebčína

Po 28.11. Sv. Michal 16.00

za + rodiče a duše v očistci a za mír ve světě

Út 29.11. Sv. Michal 16.00

za + rodiče a duše v očistci a za mír ve světě

St

30.11.

Sv. Michal 16.00

za živou a + rodinu Hudsovu a duše v očistci

Čt

1.12.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

2.12.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

So 3.12. Sv. Michal 09:00

za + Františka a za živou a + rodinu Slavíkovu a duše v očistci

Ne

4.12.

Sv. Michal  9.00

za + manžela a za živou a + rodinu a duše v očistci

    Sv. Kateřina 11.00

za + Josefa Adamce a živou a + rodinu

    Sv. J. Sarkander 15.00

za + Bohumilu Veselou z Třebčína

 

Přímluva za farnost:  

Prosme za naši farnost, abychom si v tomto adventním čase udělali více času na osobní i společnou modlitbu v rodinách a připravili se na příchod Ježíše Krista o vánocích.

 

 

         Kontakty na nemocniční kaplany:  NEMOCNIČNÍ KAPLANI OLOMOUC                              NEMOCNIČNÍ KAPLANI OKOLÍ      

Vos 2022 cpr2022 rijen víkend pro otce s detmi

Úvod do písma svatého


     

CCI26022022 0001a      

       4. Diecézní setkání mládeže

   

    

    Boží schola