Svátky v týdnu:


Ne  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Čt   Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pá  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

So   Svátek Výročí posvěcení katedrály

Ne   13. neděle v mezidobí

 

  * Minulou neděli se konala pravidelná sbírka na opravy našeho farního kostela sv. Michala, při které se vybralo 6 588,-Kč. Všem dárcům, ať Bůh odplatí svým požehnáním. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění oprav. Celkové náklady pro rok 2018 činí 4,0 mil Kč, (prozatím nám chybí 1,5 mil Kč). Je také možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak dárce může odečíst od základu daně. V takovém případě je potřeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie a nebo převést elektronicky na účet farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Upřímné poděkování patří všem těm, kdo pomohli minulou neděli připravit Farní den, zvláště našim hospodyňkám, které se postaraly o drobné pohoštění, ale i těm kdo přišli prožít společné chvíle jiným způsobem, než jsme zvykli při bohoslužbách.

* Svatomořická farnost nabízí možnost dopravy autobusem na Národní pouť na Velehrad 5.7.2018. Odjezd v 7:00 h. od Koruny. Cena 260,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v sakristii u sv. Mořice nebo v kanceláři na faře.

Plakátek je ve vývěsce.

* Ve středu 27. června v 17 hod. v kapli sester františkánek na Hrnčířské ulici se koná setkání členů živého růžence.

* Příští sobotu 30. června bude ranní mše svatá mimořádně v 8:00 hodin, poněvadž v 9:30 hod. bude v katedrále sv. Václava otec arcibiskup Jan udělovat kněžské svěcení třem jáhnům naší olomoucké arcidiecéze.

Mše sv.  v 12. týdnu liturgickém mezidobí

 Ne

24.6.

Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + P. Aloise Rozsypyla
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 za těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka
Po 25.6. Sv. Michal 16.00  
Út 26.6. Sv. Michal 16.00

na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za + tatínka

St

27.6.

Sv. Michal 16.00 za + rodiče a duše v očistci
Čt 28.6. Sv. Michal 16.00  
29.6. Sv. Michal 16.00 na poděkování Pánu Bohu za milost svátosti křtu a knězi P. Janu Bojkovskému, který mě 26. 6. 1943 pokřtil
So 30.6. Sv. Michal  8.00  
Ne  1.7. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a požehnání
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00 za těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka 

 

Přímluva za farnost:  Prosíme za celou naši farnost a za Boží ochranu a pomoc při letošních opravách kostela sv. Michala