Ne 26. 03. 5. NEDĚLE POSTNÍ

Ne 02. 04. KVĚTNÁ NEDĚLEplakát Kapky 2023

papež 27 3 2020

Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

*V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.

 

  • Minulou neděli při sbírce na opravy kostela sv. Michala jste přispěli částkou 11.868,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
  • Minulou neděli při akci Misijní koláč jste přispěli částkou 4.720,- Kč. Výtěžek sbírky byl odeslán na konto Papežského misijního díla. Díky všem dobrovolníkům, kteří dobroty napekli, ale díky také těm, kteří láskyplně a štědře otevřeli svá srdce i dlaně pro pomoc nuzným a strádajícím.
  • Krabičky s postní almužnou, co jsme postem ušetřili, je třeba přinést o příští Květné neděli, na bohoslužbu.
  • Srdečně Jste zváni na Jedinečný projekt Čtení Bible v průběhu 24 hodin, který je tradiční součástí Paschalie Olomucensie. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst od pondělí 3. dubna od 17 hodin do úterý 4. dubna 17 hodin v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se může zapojit každý zájemce, který se přihlásí na Čtení Bible v průběhu 24 hodinhttp://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible-2023
  •   Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci probíhá již nyní a bude ukončen 4. května 2023. Den otevřených dveří proběhne 30.3.2023. Bližší informace na webu Církevní mateřské školy Ovečka.

  • Modlitba křížové cesty v době postní ve farnosti sv. Michala bude vždy v pátek v 15:30 hod. a v neděli v 8:30 hod. před mši svatou místo modlitby sv. růžence v křížové chodbě.

  • V rámci úsporných opatření v oblasti energie budou od dnešního dne bohoslužby o nedělích a slavnostech v kostele sv. Michala a ve všední dny v kapli sv. Alexeje.

CCI06032021

 

 Mše svaté po 5. neděli postní

 Ne

26.03.

Sv. Michala   9.00

za + Víta Dohnala a duše v očistci

    Sv. Kateřina    11.00

za + Josefa Adamce, sourozence, rodiče a rodinu Jenáčkovu a Adamcovu

    Sv. J.Sarkander    15.00

za + Mons. Ladislava Tichého,  u příležitosti nedožitých 75. narozenin (27. 3. 1948)

Po

27.03.

Sv. Michal 16.00

za živou a + rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

Út

28.03.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

St

29.03.

Sv. Michal 16.00

za živou a + rodinu, všechny potřebné a duše v očistci

Čt

30.03.

Sv. Michal 16.00

za zdraví a pokoj a Boží požehnání pro celou rodinu

31.03.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

So 01.04. Sv. Michal 09:00

za živou a + rodinu, všechny potřebné a duše v očistci

Ne

02.04.

Sv. Michal  9.00

za živé a + farníky a dobrodince kostela

    Sv. Kateřina 11.00

za Marii Mařákovou, rodiče a živou a + rodinu

    Sv. J. Sarkander 15.00

za uzdravení a požehnání pro Natálii Vavrekovou

 

Přímluva za farnost:  

Prosme za naši farnost, abychom v letošní postní době povzbuzeni slovy papeže Františka spolu s Ježíšem stoupali vzhůru a dosáhli cíle; naslouchali Ježíšovu slovu a bratřím a sestrám kolem sebe v jejich každodenních zápasech, a tím lépe poznávali Boží vůli a osobní poslání ve službě jeho království v církvi, to znamená v konkrétní farní rodině, kde žijeme. 

 

 

         Kontakty na nemocniční kaplany:  NEMOCNIČNÍ KAPLANI OLOMOUC                              NEMOCNIČNÍ KAPLANI OKOLÍ