papež 27 3 2020

Ne 11. 04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Neděle Božího milosrdenství

Ne 18. 04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – dnes je sbírka na opravy kostela sv. Michala

                             

medaileJS

                           Pastýřský list

              Bohoslužby od 1.9.2020

Na základě usnesení Vlády ČR z 23. 12. 2020 je povoleno, aby se s platností od 27. prosince účastnilo bohoslužeb takový počet osob odpovídající 10% míst k sezení (v kapli sv. Alexeje 15 míst). Dále dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Místa pro účastníky bohoslužeb z důvodu rozestupů jsou označená na lavicích. Ostatní jsou na křížové chodbě, kterým přijde kněz podat svaté přijímání před dveře kaple.

* Z důvodu zachování povinných rozestupů opět nebude mše svatá v neděli v 15:00 hod. v kapli svatého Jana Sarkandra, ale v kapli sv. Alexeje!

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 16:00

Sobota 8:30 – 9:00

Neděle 8:30 – 9:00 a v 14:30 – 15:00

* Jelikož v této době nouzového stavu, kdy se konají bohoslužby v omezeném počtu věřících, není tedy ani prakticky možné přispívat při nedělních sbírkách na potřeby farnosti (energie, revize, údržba, povinný podíl farnosti na opravách kostela apod.), proto se na Vás obracím s laskavou prosbou podle Vašich možností o zaslání jakéhokoliv příspěvku na tyto výdaje formou bezhotovostního převodu na účet farnosti sv. Michala (číslo účtu: 1015505903/5500). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Svým osobním svatopostním úsilím, tzv. postní almužnou, jste pomohli těm nejpotřebnějším částkou 4. 150,- Kč, při velkopáteční sbírce na Svatou zemi jste přispěli 2.240,- Kč a při sbírce minulou neděli na bohoslovce a kněžský seminář jste darovali 6.046,- Kč; všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci je možný v době od 1. dubna do 11. května do 16.00 hod. Přijímáme všechny děti, jejichž rodiče souhlasí s křesťanskou výchovou. Náboženská orientace není podmínkou přijetí dítěte. Bližší informace na webových stránkách http://cms-ovecka.cz/.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela sv. Michala, v letošním roce se jedná o restaurování barokních kostelních lavic z roku 1710. Děkujeme všem dárcům

* Váš duchovní správce P. Antonín i P. Josef jsou s Vámi spojeni v modlitbě i při slavení mše svaté každý den. Přeji Vám do nadcházejících dnů stále otevřené srdce pro přijetí Božích radů a milostí a pokoj, který může dát jen On sám – náš Zmrtvýchvstalý Pán, který žije mezi námi.

Apoštolský list Svatého otce Františka

Mše svaté v týdnu po 2. neděli VelikonočníCCI06032021

 Ne

11.04.

Sv. Michala   9.00

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a požehnání

    Sv. Kateřina    11.00 za + Marii Hradílkovou a Jana Píska
    Sv. Michala 15.00 za + Josefa a Anežku
Po 12.04. Sv. Michal 09.00

za + rodiče, bratra a duše v očistci

Út 13.04. Sv. Michal 16.00

 za + Josefa Adamce, jeho manželku a za živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu

St

14.04.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

15.04.

Sv. Michal 16.00

za duše v očistci

16.04. Sv. Michal 16.00 za + Josefa Fritschera a jeho rodinu
So 17.04. Sv. Michal  9:00

za + manžela, živou rodinu a duše v očistci

Ne 18.04. Sv. Michal  9.00

za + Josefa Adamce, jeho manželku a za živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu

    Sv. Kateřina 11.00

za + Ludmilu Miklovou a rodinu z obou stran

    Sv. Michal 15.00 za celou + rodinu

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, ať zůstaneme věrni svému křtu a žijeme podle víry, kterou jsme přijali; a také prosme za Boží požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.