Koncert Svatý Hostýn

Ne

Ne 07. 08. 19. neděle v mezidobí

Po 08. 08. Památka sv. Dominika, kněze

Út 09. 08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

St 10. 08. Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Čt 11. 08. Památka sv. Kláry, panny

So 13. 08. Sobotní památka Panny Marie

Ne 14. 08. 20. neděle v mezidobí – sbírka na opravy kostela sv. Michala

papež 27 3 2020

medaileJS                 Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

*V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků. 

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy barokních lavic v kostele sv. Michala. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

  • Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín s P. Josefem i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpejme milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření.

  

CCI06032021

 Mše svaté v  19 týdnu liturgického mezidobí

 Ne

07.08.

Sv. Michala   9.00

za + manžela, živou a rodinu a duše v očistci

    Sv. Kateřina    11.00

za + syna Jana, rodiče, sourozence a duše v očistci

    Sv. J.Sarkander    15.00

za živé a + farníky

Po 08.08. Sv. Michal 16.00

za + Josefa Adamce, jeho manželku, + rodiče, sourozence a živou a + rodinu

Út 09.08. Sv. Michal 16.00

za živé a + členy společenství živého růžence

St

10.08.

Sv. Michal 16.00

za + Josefa Adamce, jeho manželku, + rodiče, sourozence a živou a + rodinu

Čt

11..08.

Sv. Michal 16.00

za živé a + členy společenství živého růžence

12.08.

Sv. Michal 16.00

za + Marii Martiškovou

So 13.08. Sv. Michal 09:00

za Boží milosrdenství pro umírající

Ne 14.08. Sv. Michal  9.00

za + Annu Nevrlou a + Josefa Pospíšila

    Sv. Kateřina 11.00

za živé a + farníky

    Sv. J. Sarkander 15.00

za Hanu Kudláčkovou z Červené Vody

 

Přímluva za farnost:  

Prosme o Boží pomoc a požehnání při letošní opravě kostela sv. Michala a sv. Kateřiny a také za naši farnost, abychom v nastávající době prázdnin a dovolených chodili s Ježíšem po jeho cestách.

                   

 Koordinátor sbírek

     

CCI26022022 0001a       Milostivé léto          2022 S řeholníky v TatráchML A4 png bíláPříloha_č._3_Arcidiecezní_pouť_rodin.jpgChlumek pozvJPG