papež 27 3 2020Modlitba otce arcibiskupa Jana Graubnera
                                                                                                       LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA VĚŘÍCÍM   

                                                                     Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření

                                                                                                 Informace věřícím ŘKF sv. Michala v Olomouci      

                   

Nákupy informace pro seniory              


Svátky v týdnu:

Ne 29. 03. 5. neděle postní                                                 Pastýřský list pro postní dobu          

Příloha č. 1 TV Noe Blahoslavenství plakát

Čt 02. 04. 15. výročí úmrtí sv. Jana Pavla II., papeže (2. dubna 2005)

Ne 05. 04. KVĚTNÁ NEDĚLE                                                   Život křesťana v době karantény    

                             NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ PRO DĚTI

                            Metodika ke kartičkám na neděle                 

                                                                               

*  Týden před Květnou nedělí, který dnes začíná, je každoročně věnován modlitbě za mládež. Prosím, pamatuje v následujících dnech při modlitbě na mladé lidi, budoucnost naší církve.

* Brožuru k Týdnu modliteb za mládež najdete v příloze.

* V době postní probíhá postní almužna. Postní krabička, se může stát, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Do krabičky, postničky, vkládáme peníze, představující hodnotu toho, co jsme si svým odřeknutím ušetřili. Krabičky přinesete do kostela, až budou bohoslužby obnovené. Je možno také vložit papírek s konkrétním jménem, komu by se mělo pomoci.

* Modlitbu křížové cesty se prosím modlete doma společně v rodině a nebo sami.

* Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR ze dne 12. března 2020 od 14 hodin se prakticky ruší bohoslužby a další církevní akce.

* Všichni mají dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách, které je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích.                   BOHOSLUŽBY

* Zapsané úmysly mši svatých, budou téhož dne odsloužené kněžími soukromě.

* Přijetí svatých svátostí nemocným doma nebo v nemocnici po domluvě na tel. čísle 603 282 975.

* Využívejme možnosti duchovního svatého přijímání při sledování bohoslužeb v rozhlasu či televizi.

* Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. (Z prohlášení ČBK ze dne 12. 3. 2020 k mimořádnému opatření vlády, která vyhlásila nouzový stav v ČR.)

Zápis do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci

Vzhledem k současné situaci mimořádných opatření si uvědomujeme, že zápis nebude možné uskutečnit osobně, že vyplnění a potvrzení žádosti od dětského lékaře, jejich doručení nebude snadné, proto již nyní bude možné doručit žádosti k předškolnímu vzdělávání a to nejpozději do 13.5. 2020.

Bližší informace, žádosti a způsob dodání žádostí naleznete na http://cms-ovecka.cz/zpravy/aktuality.html, případně je možné kontaktovat ředitelku (mobil 739344027).

                                                                                                                                Jan Sarkander                 1Plakat A4 Jan Sarkander final AO RGB

Mše svaté v týdnu po 5. neděli postní

 Ne

29.03.

Sv. Michal     7.30  
    Sv. Michal   9.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
    Sv. Kateřina 11.00 za + manžela Stanislava a duše v očistci
    Sv. Jan Sarkander 15.00 za Boží požehnání a pomoc a ochranu P. Marie pro našeho o. Josefa Malotu
Po 30.03. Sv. Michal 16.00 za uzdravení nemocných, zvláště koronavirem a ty, kdo se o ně s láskou starají
Út 31.03. Sv. Michal 16.00 za dar víry pro všechny členy rodiny
St

01.04.

Sv. Michal 16.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

02.04.

Sv.Michal 16.00 za Vlastu Jiříčkovu
03.04. Sv. Michal 16.00 na úmysl dárce
So 04.04. Sv. Michal   9.00  
Ne 05.04. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
    Sv. Kateřina 11.00 ke cti smrtelné úzkosti Kristovy v Getsemanské zahradě
    Sv. Jan Sarkander 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom v této době postní a pandemie koronaviru prohloubili ducha pokání a každodenní potřebu osobní i rodinné modlitby a zvláště v následujícím týdnu se modleme za mládež.