Farní kostel sv. Michala

Neděle 9:00 hod

Po - Pá 16:00 hod

Sobota 9:00 hod

Adorace:

- ve farním kostele každý čtvrtek půl hodiny po mši sv.

- v 1. čtvrtek v měsíci od 13:30 - 15:30 hod

Filiální kostel sv. Kateřiny

neděle 11:00 hod

kaple sv. Jana Sarkandra

neděle 15:00 hod

viz. jubilejní rok sv. Jana Sarkandera