162Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

Bible, Janovo evangelium 12, 46  

 * Advent je období roku, které je mimořádně vhodné ke společné večerní modlitbě v rodině, třeba u adventního věnce nebo i jen u zapálené svíce, symbolizující Toho, který přichází jako Světlo v temnotách. Otec Antonín se rád zúčastní během adventní doby takové modlitby u kohokoliv v jeho domově a přinese vždy s sebou sošku Pražského Jezulátka tzn. dítěte Ježíše z našeho kostela. 

   Adventní snažení

 Na konci cesty není cesta, ale cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Také cesta adventem i životem má svůj cíl.
Na konci adventu není advent,
nýbrž Narození Páně
A na konci života není smrt, ale život.
 Je