Časopis pro kluky u oltáře  - Tarsicius 01

Setkání ministrantů se uskuteční :

v neděli po mši svaté v 10.00 hod.

 18 . prosince - 4. neděle adventní

Rok 2017:

 22. ledna - 3. neděle v mezidobí

 19. února - 7. neděle v mezidobí

 19. března - 3. neděle postní

 23. dubna - 2. neděle velikonoční (Svátek Božího milosrdenství)

 21. května - 6. neděle velikonoční

 18. června - 11. neděle v mezidobí