před mší sv.

Prosíme Tě, Pane, naše konání přecházej svou milostí a provázej svou pomocí, aby vše, co děláme, s Tebou vždy začínalo a Tebou
započaté bylo dokončeno. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

latinsky:

Actiones nostras, quesumus Domine, aspirando praeveni, et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

Modlitba kněze a ministrantů po mši sv.

Kéž se Ti zalíbí, svatá Trojice, tato oběť, kterou jsme Ti my, nehodní služebníci, přinesli. Pro své milosrdenství shlédni na nás
i na ty, za které byla přinesena. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

latinsky:

Placeat Tibi sancta Trinitas obsequium servitutis meae, et presta, ut sacrificium, quod oculis tuae maiestatis indignus obtuli, Tibi sit acceptabile, mihique, et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen.