Výuka náboženství začne ve farnosti sv. Michala od 12. září vždy ve čtvrtek v 17 hodin na faře, tak jako v uplynulém roce, všechna 4 oddělení. K prvnímu setkání přijdeme všichni do kostela, ke společnému slavení mše svaté.

           modleni        Výuka náboženství bude i nadále každý čtvrtek v 17 hodin na faře u sv. Michala (Žerotínovo nám. 1). 

                         1. skupinku (1. tř a 2. tř) učí s. Jana Salome Malá.

                         2. skupinku (3. třída - příprava na 1. sv. přijímání) učí o. Antonín.

                         3. skupinku (4. třída) učí  Ing., Mgr. Barbora Steinerová

                         4. skupinku (ostatní ročníky) učí Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.

* Ve středu  na faře sv. Michala od 17:20 hod probíhá výuka náboženství pro středoškolskou a učňovskou mládež.

* Příprava k svátosti biřmování probíhá ve farnosti sv. Michala vždy v pátek v 17:00 hodin ve farní knihovně.