DSC0185 A1Do svatomichalského chrámu zaplněného farníky přišel v neděli na mši svatou otec biskup Antonín Basler. Přivítal jej současný farář P. Antonín Štefek. Otec biskup opět s radostí prožil mši svatou ve farnosti, v níž působil 18 let. Svoji promluvu zaměřil na Ježíšovo podobenství o 10 pannách, čekajících na příchod ženicha, které zaznělo v  DSC0187A1 evangeliu. Připomněl, že celý náš život je vlastně přípravou na setkání s Ježíšem - Ženichem; že je opravdu fascinující, že Bůh touží s člověkem navázat celoživotní vztah přátelství a lásky, odpovídající tomu nejkrásnějšímu ve vydařeném manželství. Olej, který moudré panny měly, a pošetilé postrádaly, je láska, kterou člověk rozdává během svého života jak vůči Bohu, tak vůči bližním, a je logické, že promarněný život už na konci nelze vrátit zpět. Proto je třeba pro onu šťastnou budoucnost, kdy uvidíme Boha tváří v tvář, správně prožívat přítomnost. Po mši svaté otec biskup Antonín požehnal nově zr DSC0212A7estaurovaný kříž před chrámem. Tento kříž restauroval dlouholetý spolupracovník a přítel otce biskupa Antonína pan Zdeněk Zmrzlík. Při mši sv. i při  DSC0213A8žehnání kříže zazpívala  také svatomichalská schola. Mši svatou i svěcení kříže ve svém objektivu zachytil rovněž dlouholetý spolupracovník otce biskupa Antonína fotograf Vladimír Janek.

 DSC0192 A3 DSC0197 A4 DSC0199 A4 DSC0201 A51

mše svatá - promluva otce biskupa Mons. Antonína Baslera
 
 DSC0229A9 DSC0210A6 DSC0219 A8 DSC0231A61 DSC0220A91 DSC0222A92