miV pátek 18. října 2019 před Misijní nedělí se uskutečnilo setkání v kapli sv. Alexeje v rámci misijního mostu. Modlitba, ke které nás před misijní nedělí vybízí papež František a naši otcové biskupové. V tento den se přítomní modlili za misijní život nás pokřtěných, abychom žili Kristovým životem a konali Jeho skutky, které přitahují k Bohu další lidská srdce a vytváří živé společenství našich farních rodin. Den modlitby za misie připadl na neděli 20.října, kdy při bohoslužbě místní schola zazpívala píseň "Pošli mne půjdu já". Společný most mezi všemi lidmi si připoměli i děti z Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci při mši svaté, společně se svým školním kaplanem, farářem  chrámu sv.ms Michala v Olomouci. Při  této bohoslužbě zaznělo, jak společným úsilím můžeme mnohé dokázat, "Pojď a pomoz nám, postavíme most....". Děti si také mohli uvědomit jak je má Pán Ježíš rád, což zazpívali i v písni "Ježíš má rád malé děti". Pán Ježíš má rád všechny děti bez rozdílu a abychom mohli toto svědectví dokázat můžeme o Jeho lásce povídat i těm, kteří v Pana Ježíše zatím nevěří nebo o Něm dosud neslyšeli. To bylo i v písní "Pošli mne, půjdu já."