dominiknovakdsc4827zlaté - 4. neděli adventní  (20. prosince 2020; 444 let od narození rodáka ze Skočova sv. Jana Sarkandra) věřící v kapli sv. Jana Sarkandra v Olomouci při mši svaté ukončili tzv. Sarkandrovský rok, tedy 400 letého jubilea výročí jeho smrti. Na letošní rok c4091připadly tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem: 17. března uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti, 6. května 160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a 21. května pak 25 let od svatořečení. Při této příležitosti bohoslužbu celebroval pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Ve své promluvě otec biskup Antonín nastínil životní pouť tohoto světce. Následujícím bodem promluvy otce biskupa byl okamžik, kdy sv. Jan Sarkandr, přestože byl krutě mučen setrval v pravdě, vzývaje svatá jména Ježíš, Maria a Anna.  Stěžejní část promluvy nad kterou se otec biskup zamýšlel bylo jméno

          J E Ž Í Š.Resized 20201221 111035

 promluva otce biskupa Mons. Antonína Baslera 

„I když toto výročí končí, úcta k našemu světci a jeho přímluva nás jistě budou provázet i v dalších letech,“ říká otec biskup Antonín a dodává: „Pro nás biskupy pak trvalou a vzácnou připomínkou zůstanou biskupské pektorály vyrobené ze dřeva skřipce, který byl pro sv. Jana tím, čím byl kříž pro našeho Pána.“  Tímto pektorálem otec biskup Antonín tentýž den požehnal věřícím i při následující mši svaté v katedrále sv. Václava na konci bohoslužby.

dominiknovakdsc4020dominiknovakdsc4807dominiknovakdsc4061dominiknovakdsc4055  dominiknovakdsc4810