600mdtbxri
  Papež František oznámil vyhlášení Svatého roku milosrdenství, který bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Svatá brána, brána obrovského Božího milosrdenství!   

Papež František v roce 2015 

sv. Faustýna

Svatá Brána 2015

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

 

 Tento obraz byl namalován podle vidění svaté sestry Faustyny Kowalske.

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě s důvěrou. Každému, kdo bude uctívat milosrdného Ježíše skrze tento obraz dal sám Pán Ježíš mnohé přísliby, například: milost spásy,velké pokroky na cestě ke křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a jiná časná dobra.

Variant tohoto obrazu je mnoho - jak se tedy pozná, že je to ten pravý obraz Božího milosrdenství? Každý obraz musí mít 5 prvků, podle kterého se dá poznat:

- musí na něm být Ježíš Kristus se svatozáří

- Jeho pravá ruka žehná

- Jeho levá ruka odkrývá jeho milosrdné srdce, z kterého září dva paprsky- červený a bílý (namodralý). Tyto paprsky se objevily, když byl Ježíš propíchnut kopím na kříži. Červený paprsek zobrazuje krev a bílý/modrý vodu.

- Ježíšovy nohy vypadají, jakoby chodil- znázorňuje to, že Pán chce přijít do našeho srdce

- na tomto obraze musí být napsáno ,,Ježíši důvěřuji Ti".