201011191653 Boží20Milosrdenství Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznetemilosrdenstvízde. Jedná se o jednodenní pouť do chrámu Božího milosrdenství, v 9.00 hod začíná program na venkovním areálu u zmíněného chrámu. V 10.30  hod bude mše sv., kterou  bude sloužit kardinál Dominik Duka, kázání bude mít o. arcibiskup Jan. Po obědě z vlastních zásob bude souběžný program na třech místech (koncert, přednáška, adorace) v 15.00 hod. korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 hod putování do chrámu sv. Jana Pavla, kde jsou nádherné mozaiky P. Rupnika, v 16.00 hodin ukončení programu a návrat.

 Mše svatá z Národní pouti ve Svatém roce - Krakow - Lagiewniki                                   Korunka k Božímu milosrdenství

 

 Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

 Národní pouť očima poutníka

Pouť Krakow           Národní pouť do Krakova