Svátky v týdnu:


Ne    2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Po    Památka sv. Jiří, mučedníka

Út    Svátek sv. Marka, evangelisty  

So     Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Ne   3. neděle velikonoční

 

* Ještě do konce týdne bude v křížové chodbě výstava o životě P. Emila Kapauna.

* Odpoledne ve 14 hodin bude v kapli sv. Alexeje modlitba Cesty světla.

* Sbírka na Svatou zemi prostřednictvím pokladničky u Božího hrobu činila 2 338 Kč a sbírka na kněžský seminář 9 068 Kč; všem, kdo jste přispěli, ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Příští sobotu v 11 hodin uzavřou církevní manželství pan Petr Pospíšil a Markéta Musiolová z Olomouce.

* Jsme také srdečně pozváni ve středu 26. dubna v 17 hodin do arcibiskupské rezidence na slavnostní večer při příležitosti 240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Podrobnosti jsou na vývěsce.

Mše sv. ve 2 velikonočním týdnu

 Ne

23.4.

Sv. Michal   7.30 za + Josefa Kubala a rodiče
    Sv. Michal   9.00 za + Marii Heinzovu a živou rodinu
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv.Jan Sarkander 15.00 na úmysl dárce
Po 24.4. Sv. Michal 16.00

za + Josefa Magdalenu a rodiče

Út 25.4. Sv. Michal 16.00 za požehnání pro rodiny
St

26.4.

Sv. Michal 16.00

za Annu, Jana a rodiče

Čt 27.4. Sv. Michal 16.00 za + Josefa Magdalenu, a Emanuela
28.4. Sv. Michal 16.00 za požehnání a na poděkování rodiny Knaperkovy
So 29.4. Sv. Michal  9.00 za požehnání a na poděkování rodiny Busnovy
Ne 30.4. Sv. Michal   7.30 za živou a + rodinu Hladilovu, Pochylou, Korbelovu a duše v očistci
    Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv.Jan Sarkander 15.00 na úmysl dárce