cmtf24 letak dod programy2

20221224153936.vanocni pro deti.pala.1 V chrámu sv. Michala se opět po čtyřech letech slavila bohoslužba na Štědrý den. Mši svatou celebroval otec biskup Antonín Basler, bývalý 20221224163240.vanocni pro deti.pala.13 svatomichalský farář, který tentokrát dětem přiblížil podstatu každého člověka, která není vidět na povrchu, ale v každém z nás. K přirovnání použil ořech a co je na ořechu to nejlepší, tedy jádro. Na konci mše svaté otec biskup pronesl modlitbu k Pražskému Jezulátku ke kterému se chodívá modlit.20221224171816.vanocni pro deti.pala.23     20221224163304.vanocni pro deti.pala.15 20221224163252.vanocni pro deti.pala.14
 fotografie převzaty Člověk a víra - Pavel Langer

 O svátku sv. Štěpána mši svatou opět sloužil otec biskup Antonín, který ve své homilii přiblížil sv. Štěpána, který byl vyvolený za jáhna. Kvůli lásce ke Kristu byl ukamenován za hradbami Jeruzaléma.  Byl prvním z Ježíšových následovníků. Jeho horlivost v plnění Boží vůle ho vedla k vydávání svědectví o Kristu-Spasiteli, a to až k vrcholnému svědectví krve. Proto jako prvomučedník je uctíván hned po svátku Kristova narození.  

IMG 0971 IMG 0973 IMG_0974.jpgIMG 0975

Lavice v chrámu sv. Michala v Olomouci v neděli 13.11.2022 opět zaplnili farníci, věřící z olomouckých i okolních farností, politici a další hosté.

Mši svatou celebroval bývalý svatomichalský farář otec biskup Antonín Basler, koncelebroval  současný svatomichalský farář otec Antonín Štefek , otec rektor z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a další kněží.

 V promluvě otec biskup Antonín po zamyšlení nad evangeliem .přiblížil symboliku architektury chrámu i jeho vnitřní výzdoby. Dá se říci, že se jedná o jakousi "školu" naší víry. Upozornil na detaily stropních maleb, jednotlivé sochy, přiblížil význam třech kopulí, které jsou viditelné ze všech stran při procházení Olomoucí ve dne i v noci, poněvadž je chrám krásně nasvícený. Zkráceně pozornost věnoval i světcům zobrazeným na freskách chrámu. 

 Závěrem mše svaté otec Štefek poděkoval všem, kteří se finančně podíleli na restaurování jednorázovými nebo pravidelnými finančními dary,  poděkoval za finanční podporu Olomouckému kraji, Statutárnímu městu Olomouc, Ministerstvu kultury. Z přítomných poděkoval restaurátorům, architektům, zástupcům z památkového úřadu města Olomouce a všem, kteří se na opravách tohoto velkého díla podíleli.

 Pan primátor M. Žbánek sdělil, že je moc rád, že vždy zvítězil většinový názor, že starat se o duchovní a kulturní dědictví naší metropole, o místa sdílení občanů s Bohem je stejně důležité jako starat se o ty světské majetky města. Uvedl, že věří, že i do budoucna se budou moci nalézt nejen prostředky, ale i tvořiví lidé, kteří se budou podílet na udržování, zkrášlování a rozvoji našich církevních památek. Poděkoval všem, kteří se zapojili s dárci, těm, kteří navštěvují naše památky, mluví o nich se svými blízkými, přáteli, známými a ukazují Olomouc v tom nejkrásnějším světle.

 Pan restaurátor poděkoval za nádhernou pracovní příležitost, uvedl, že i když to byla práce mnohdy zdlouhavá a náročná, přesto to byla práce krásná a byla tady doma.

 Závěrem svatomichalský farář zdůraznil, že chrám je místem setkávání a ztišení. Je otevřen, aby člověk mohl vnímat krásu, kterou Bůh vtiskl do tohoto chrámu.

 

Restaurátorské práce začaly v době, kdy otec biskup Antonín ukončil své působení ve svatomichalské farnosti a osobně se též fyzicky podílel na přípravách montáže lešení a otec Štefek nastoupil do tzv. rozjetého vlaku. Převzal projekty, které dokončil a na úpravách, např. malbách se též osobně fyzicky podílel.

Dne 13.10. 2022 bylo ukončeno a předáno .

DSC 27471      DSC 27571DSC 27511 aseDSC 27931
       DSC 27751DSC 27701DSC 27581   detase.jpg

 

Do chrámu se téměř po 310 letech opět vracejí  dubové lavice, které rastaurovaly v dílně v Litovli. „Na renovaci dubových lavic přispělo ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, město Olomouc a farnost."

Restaurátoři na jejich obnově pracovali téměř půl druhého roku.

V neděli 20. března 2022 otec biskup Antonín Basler sloužil mši svatou  v kapli sv. Alexeje. Ve své promluvě sa zaměřil na obrácení vztahu k bližním.

Po bohoslužbě požehnal zrestaurovanýdominiknovakdsc0452 oltář Udominiknovakdsc0442křižovaného Krista v křížové chodbě chrámu sv. Michala v Olomouci.

dominiknovakdsc5962 dominiknovakdsc5986 dominiknovakdsc6023 pano

dominiknovakdsc8695V neděli 30.5. 2021 při mši svaté v 9 hodin šest dětí z naší farnosti přijalo první svaté přijímánídominiknovakdsc5713

Celou fotodokumentaci je možno shlédnout i zde-  první svaté přijímání .

 

 

 

 

 

otec biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia                                                    6. videopozvánka biskupa Nuzíka210422 nuzik k rodinam

Vykročit společně                                                                                                            7.videopozvánka biskupa Nuzíka                                                                    

Rodina ve světle Slova Božího                                                                                        8. videopozvánka biskupa Nuzíka 

videopozvánka otce biskupa Nuzíka                                                                               9. videopozvánka biskupa Josefa Nuzíka

Láska v manželství

 5. videopozvánka biskupa Nuzíka k Roku rodiny Amoris laetitia

 

 

20210418143048.birmovani.pala.10 Od podzimu roku 2019 svatomichalský farář otec Antonín Štefek připravoval čtyři biřmovance. Mši svatou s udílením svátosti biřmování sloužil v sobotu 18. dubna 2021 v olomoucké 20210418144959.birmovani.pala.13 farnosti sv. Michala biskup Antonín Basler.                                                             Fotografie převzaty z Člověk a Víra

20210418145305.birmovani.pala.14 20210418153013.birmovani.pala.17
20210418153024.birmovani.pala.18
20210418153329.birmovani.pala.19 20210418153356.birmovani.pala.21  20210418153811.birmovani.pala.23 20210418153406.birmovani.pala.22 20210418160158.birmovani.pala.24 20210418160432.birmovani.pala.25

dominiknovakdsc6652 editV chrámu sv. Michal a se před opravou kopolí a se před opravou kopolí musely demontovat lavice v hlavní lodi. Nyní se začínají postupně opravovat.     dominiknovakdsc6696 edit

Rekonstrukce mobiliáře.    

                                    

CCI27022021_0001_2.jpgCCI27022021_1.jpg

foto sv. Josefa z VelehraduPapež František vyhlásil koncem minulého roku  (8. 12. 2020 - 8. 12. 2021) Rok svatého Josefa. Učinil tak u přéležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronemCCI21032021katolické církve. Počínaje 19. březnem 2021 vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny. Jak oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku „Rodina Amoris laetitia“, který vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, planovaným na červen 2022 v Římě.

Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa 

Apoštolský list věnovaný sv. Josefu 

     Rok svatého Josefa

20210129 194836a

dsc3925 2Věřící při Štědrovečerní bohoslužbě v chrámu sv Kateřiny přivítali otce biskupa Mons. A. Baslera, který mši svatou celebroval společně se svatomichalským farářem otcem Antonínem dsc3840Štefkem. Vzhledem k pandemii a vládním nařízením se v chrámu svaté Kateřiny sešel komornější počet věřících, přesto otec biskup měl velikou radost ze všech přítomných, zejména dětí, kterým byla tato mše určena především. Proto i v promluvě se otec biskup Antonín obracel k dětem. Krátce vysvětlil děj událostí, než se narodil Pan Ježíš. Tázal se, jestli se může i dnes narodit Pan Ježíš, a sdělil, že právě nyní se v každém z nás, v našem srdci Ježíš narodil, nebo tam kde jsou dva nebo tři v Jeho jménu, tak je mezi nimi přítomen i Ježíš. Na závěr své promluvy citoval verš sv. Bernarda.

                            „Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském.

dsc3881Kdo má tak kamenné srdce, aby jeho duše neroztála při těchto slovech?

             Co sladšího mohlo být zvěstováno? dsc3912

Co radostnějšího pověděno?

dsc3855dsc3947Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském.

Srdce se marně namáhá vyčerpat veškerou sladkost té svaté zvěsti,

hledá slova a nemůže je nalézt.“         Sv. Bernard

 

Po přijímání ve chvili ticha otec biskup Antonín přednesl modlitbu, kterou se Benedikt XVI.  při své návštěvě v Praze pomodlil u Pražského Jezulátka.

(fotografie převzaty z Člověk a víra) 

dominiknovakdsc4827zlaté - 4. neděli adventní  (20. prosince 2020; 444 let od narození rodáka ze Skočova sv. Jana Sarkandra) věřící v kapli sv. Jana Sarkandra v Olomouci při mši svaté ukončili tzv. Sarkandrovský rok, tedy 400 letého jubilea výročí jeho smrti. Na letošní rok c4091připadly tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem: 17. března uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti, 6. května 160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a 21. května pak 25 let od svatořečení. Při této příležitosti bohoslužbu celebroval pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Ve své promluvě otec biskup Antonín nastínil životní pouť tohoto světce. Následujícím bodem promluvy otce biskupa byl okamžik, kdy sv. Jan Sarkandr, přestože byl krutě mučen setrval v pravdě, vzývaje svatá jména Ježíš, Maria a Anna.  Stěžejní část promluvy nad kterou se otec biskup zamýšlel bylo jméno

          J E Ž Í Š.Resized 20201221 111035

 promluva otce biskupa Mons. Antonína Baslera 

„I když toto výročí končí, úcta k našemu světci a jeho přímluva nás jistě budou provázet i v dalších letech,“ říká otec biskup Antonín a dodává: „Pro nás biskupy pak trvalou a vzácnou připomínkou zůstanou biskupské pektorály vyrobené ze dřeva skřipce, který byl pro sv. Jana tím, čím byl kříž pro našeho Pána.“  Tímto pektorálem otec biskup Antonín tentýž den požehnal věřícím i při následující mši svaté v katedrále sv. Václava na konci bohoslužby.

dominiknovakdsc4020dominiknovakdsc4807dominiknovakdsc4061dominiknovakdsc4055  dominiknovakdsc4810

1Prvotní kapli vystavěli dominikáni na pozemku, darovaném králem Václavem I., již před založením královského města, asi v roce 1230.2 V roce 1251 pak byl vysvěcen nový velký gotický kostel. I v dnešním barokním chrámu je patrná řada prvků původní gotické stavby, mimo jiné obvodové zdi, křížová chodba, fragmenty oken rajského dvora, kaple svatého Alexeje či přilehlá hranolová zvonice.

 

Fresky zkušeného italského barokního malíře Innocenza Montiho v kupolích chrámu svatého Michala při požáru v roce 1709 nezanikla,  3ani při pozdějších úpravách, jak se dlouho mezi kunsthistoriky soudilo. 

Barokní malby italského mistra totiž nebyly nikdy odstraněny, ale ukryty pod přemalbou z konce 19. století. Tehdy na popud 4arcibiskupa Theodora Kohna proběhla v michalském kostele výrazná modernizace interiéru. „V rámci této radikální proměny vzhledu interiéru vytvořil vídeňský malíř Joseph Dragan několik nových maleb. Ty barokní pak zcela přemaloval, aby „oživil“ jejich barevnost a vyšel vstříc estetickému požadavku své doby,“ uvedla historička umění Jana Zapletalová v aktuálním čísle Olomouckých listů.

Po dokončení všech prací lze konstatovat tolik: barokní malby v prostřední kopuli vytvořil olomoucký malíř Ferdinand Naboth. Dvanáct velkých maleb v 5
trojúhelníkových polích pod trojicí kupolí je možné jednoznačně připsat italskému malíři Innocenzu Montimu. „Monti vymaloval v6 kostele čtyři evangelisty pod první kupolí, čtyři západní církevní otce pod prostřední kupolí a Zvěstování Panně Marii, Tobiáše s andělem a Anděla Strážného pod kupolí nejblíže presbytáři,“ popsala fresky Jana Zapletalová, která působí jako vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty UP Olomouc.

Nové objevy tak ještě zvyšují už tak mimořádnou hodnotu jedinečného chrámu, který po staletí tvoří výškovou dominantu na kopci nad centrem královského města.   (převzato olomoucký rej)

 

A B C D  fotografie dodal pan Menzel

Příloha č. 2 Nabídka TV Noe plakát5Milí rodiče a děti,
Televize NOE ve spolupráci s Katechetickým centrem připravuje pořad Ovečky. K jeho sledování jsou zvány všechny děti 1. stupně ZŠ, které nemohou chodit do náboženství. Na webových stránkách KPC můžete najít témata jednotlivých dílů pořadu, který je vysílán živě, vždy v pondělí a pátek od 14.00–14.30. Bližší informace zde.

 

 

plakát
medaileJS

   Bohoslužby v kapli sv. Jana Sarkandera během roku 2020

Mše svatá v den 400. výročí úmrtí sv. Jana SarkanderaCCI210120201

Pracovní list sv. Jan Sarkander     Příloha č. 3 sv.Jan1

 0BB2E7A4 238F 471F B77E 05C81CE7C151Již druhým rokem se farnost sv. Michala mohla na Štědrý den těšit ze mše svaté, kterou sloužil otec biskup Josef Nuzík. Letošní Vánoční mše svatá se konala v kostele sv. Kateřiny z důvodu oprav 75B7C414 759E 440A A98B 136FFE43D468prostřední kopule v kostele sv. Michala. V promluvě otec biskup Josef zmínil skutečnost, že v dnešní době dovedeme předpovídat počasí, vlhkost nebo rychlost větru různými přístroji, ale tenkrát před více než dvěmatisíci lety byla předpovědězena událost, která nepotřebovala techniky a můžeme se z ní radovat stále. Byla to předpověď o narození našeho Spasitele, kterou zvěstoval anděl Gabriel. Děti dostali úkol v chrámu hledat anděle, kteří nebývají vidět a jsou stále s námi. Příběhem o zvířátkách, která chtěla hlídat malého Ježíška otec biskup Josef upoutal pozornost všech zúčastněných a zdůraznil důležitost oslíka a volka a proč právě tato zvířátka dostala tento významný úkol.

91AAE691 FA5D 4DAF 94AC 50B01DD8E202B600A713 899B 4984 9A27 1530D4C57B55

Na nebesích hvězdička vychází,

že se nám narodil Syn Boží.

Narodil se ve velké chudobě,

neměl než dva andělíčky při sobě.

Ti andělé překrásně zpívali,

to malé děťátko vítali. 

20191222091445.sveceni sarkandr.10Poslední měsíc úprav, rekonstrukcí, malířských, natěračských a čalounických prací minulý týden završilo stěhování nábytku a úklidové práce v kapli sv. Jana Sarkandera v20191222092040.sveceni sarkandr.12Olomouci. O čtvrté neděli adventní došlo k slavnostnímu otevření kaple, kdy bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner na poděkování Pánu Bohu za zdárné ukončení oprav kaple.

V první části mše svaté otec arcibiskup požehnal nový ambon a obětní stůl. V promluvě poděkoval Bohu i všem dobrodincům, že opravená kaple dnes zase září. Vzpomněl, že v březnu 2020 to bude 400 let od chvíle, kdy na tomto místě Jan Sarkander zemřel. Upozornil, že během příštího roku přijede jistě mnoho poutníků, včetně těch z Polska, aby uctili památku rodáka ze Skoczówa, který na tomto místě vydal svědectví víry jako mučedník. Kéž tady poutníci zakusí dotek Boží milosti, aby se mohli posunout blíž k Pánu. Věrnost Jana Sarkandera je povzbuzením pro nás, když bojujeme ve zkouškách a pokušeních. Ani na mučidlech nevyzradil zpovědní tajemství. Kéž bychom tuto svátost hlouběji prožívali, dokázali odpovídat na Boží lásku a předávali Boží milosrdenství lidem kolem nás. Jan Sarkander byl věrný modlitbě až dokonce. Když nemohl obracet listy breviáře vykloubenýma rukama, dělal to jazykem. My si někdy dovedeme omluvit vynechání modlitby obyčejnými malichernostmi. Sarkander si nevyprosil osvobození či uzdravení, ale jeho oběť nese plody už 400 let. 20191222090841.sveceni sarkandr.4

O čtvrté neděli adventní se ozývá: „Pán je blízko". Tehdy přišel skrze Marii, která měla odvahu říci Bohu ANO. Tak jako tenkrát, i dnes chce Bůh vstoupit do světa jako zachránce 20191222090854.sveceni sarkandr.5skrze lidi, kteří mu říkají ANO. Říkáme-li Božímu slovu ANO a necháme je vtělit do skutků, do vztahů, on přijde, protože je ve svém slově opravdu přítomen.

Otec arcibiskup blahopřál přítomným, protože každého z nich si Bůh vybral jako cestu pro nový příchod Spasitele. Děkoval těm, kdo pozvání Pána přijali, a přál taky radost z Boha, když skrze nás uzdravuje, očišťuje, přináší naději.20191222100700.sveceni sarkandr.18

Mši svatou provázel zpěv svatomichalské schóly za doprovodu varhan nebo kytary.                                                                                                                         

 
20191222090638.sveceni sarkandr.320191222091123.sveceni sarkandr.820191222093726.sveceni sarkandr.1420191222094539.sveceni sarkandr.1620191222100227.sveceni sarkandr.17


 fotografie převzaty z člověk a víra

 

miV pátek 18. října 2019 před Misijní nedělí se uskutečnilo setkání v kapli sv. Alexeje v rámci misijního mostu. Modlitba, ke které nás před misijní nedělí vybízí papež František a naši otcové biskupové. V tento den se přítomní modlili za misijní život nás pokřtěných, abychom žili Kristovým životem a konali Jeho skutky, které přitahují k Bohu další lidská srdce a vytváří živé společenství našich farních rodin. Den modlitby za misie připadl na neděli 20.října, kdy při bohoslužbě místní schola zazpívala píseň "Pošli mne půjdu já". Společný most mezi všemi lidmi si připoměli i děti z Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci při mši svaté, společně se svým školním kaplanem, farářem  chrámu sv.ms Michala v Olomouci. Při  této bohoslužbě zaznělo, jak společným úsilím můžeme mnohé dokázat, "Pojď a pomoz nám, postavíme most....". Děti si také mohli uvědomit jak je má Pán Ježíš rád, což zazpívali i v písni "Ježíš má rád malé děti". Pán Ježíš má rád všechny děti bez rozdílu a abychom mohli toto svědectví dokázat můžeme o Jeho lásce povídat i těm, kteří v Pana Ježíše zatím nevěří nebo o Něm dosud neslyšeli. To bylo i v písní "Pošli mne, půjdu já."

noc kostelu 2019V pátek 24.5.2019 se uskutečnila noc kostelů. Programová náplň farnosti svatého Michala v Olomouci:      

vystoupení Církevní MŠ Ovečka v Olomouci

         

 DSC0185 A1Do svatomichalského chrámu zaplněného farníky přišel v neděli na mši svatou otec biskup Antonín Basler. Přivítal jej současný farář P. Antonín Štefek. Otec biskup opět s radostí prožil mši svatou ve farnosti, v níž působil 18 let. Svoji promluvu zaměřil na Ježíšovo podobenství o 10 pannách, čekajících na příchod ženicha, které zaznělo v  DSC0187A1 evangeliu. Připomněl, že celý náš život je vlastně přípravou na setkání s Ježíšem - Ženichem; že je opravdu fascinující, že Bůh touží s člověkem navázat celoživotní vztah přátelství a lásky, odpovídající tomu nejkrásnějšímu ve vydařeném manželství. Olej, který moudré panny měly, a pošetilé postrádaly, je láska, kterou člověk rozdává během svého života jak vůči Bohu, tak vůči bližním, a je logické, že promarněný život už na konci nelze vrátit zpět. Proto je třeba pro onu šťastnou budoucnost, kdy uvidíme Boha tváří v tvář, správně prožívat přítomnost. Po mši svaté otec biskup Antonín požehnal nově zr DSC0212A7estaurovaný kříž před chrámem. Tento kříž restauroval dlouholetý spolupracovník a přítel otce biskupa Antonína pan Zdeněk Zmrzlík. Při mši sv. i při  DSC0213A8žehnání kříže zazpívala  také svatomichalská schola. Mši svatou i svěcení kříže ve svém objektivu zachytil rovněž dlouholetý spolupracovník otce biskupa Antonína fotograf Vladimír Janek.

 DSC0192 A3 DSC0197 A4 DSC0199 A4 DSC0201 A51

mše svatá - promluva otce biskupa Mons. Antonína Baslera
 
 DSC0229A9 DSC0210A6 DSC0219 A8 DSC0231A61 DSC0220A91 DSC0222A92
 
 

Otec biskup Antonín Basler a otec biskup Josef Nuzík v rozhovoru před biskupským svěcením pro radio Proglas.

Biskup jako služebník společenství.

U nás v Olomouci se dnes všechno točí kolem biskupského svěcení. Lidé, nejen novináři, přicházejí se spoustou otázek, na které odpovídám už řadu dní. Jak se někdo stane biskupem, kdo ho vybírá a jmenuje, nebo se volí? Co všechno patří do pracovní náplně biskupa, a podobně.

V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00  zažije olomoucká katedrála sv. Václava biskupské svěcení. Přímý přenos bohoslužby nabídne radio Proglas a TV NOE.  Tomuto tématu  se radio Proglas věnuje také v pořadu Všimli jsme si v pátek 13. října v 16:00 hodin. Repríza bude v mimořádném čase v sobotu 14. října v 17 hodin. Uslyšíte rozhovory s oběma pomocnými biskupy i s dalšími respondenty.

 

 

 

DSC 0022 AV neděli 30. čevrence 2017  v 9 hod při mši svaté se nově jmenovaný pomocný biskup olomoucký rozloučil se svojí farností, kterou poDSC 0023 A dobu 18 let zveleboval, restauroval a mnohdy i sám opravoval. Atmosféru bohoslužby zachytil fotograf Vladimír Janek.    

DSC 0039 A

DSC 0031 ADSC 0040 ADSC 0026 ADSC 0025 ADSC 0061 ADSC 0093 A
DSC 0072 ADSC 0077 ADSC 0079 ADSC 0081ADSC 0088 A
dsc06656 high

 

 

 

 

Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci

 

 

 

 

 

DSC 0027DSC 0048DSC 0055mkDSC 0090DSC 0088DSC 0102DSC 0105


IMG 9240IMG 9243IMG 9414IMG 9242       

 
IMG 9246IMG 9250IMG 9288IMG 9302IMG 9381IMG 9394

 

 

 

 

 

DSC 00461s

Poutní mše svatá

Hlavním celebrantem nedělní pouťové mše svaté k oslavě Sv. Michaela Archanděla byl rektor kněžského semináře P. Antonín Štefek.

 

 

 

 

Misie   NEUZAVÍREJME SI SRDCE SVÝMI

   ČÁSTEČNÝMI STAROSTMI, ALE

   ROZŠIŘME HO NA HORIZONTY

   CELÉHO LIDSTVA.

                                   PAPEŽ FRANTIŠEK

Misijní neděle 2016

 

201011191653 Boží20Milosrdenství Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznetemilosrdenstvízde. Jedná se o jednodenní pouť do chrámu Božího milosrdenství, v 9.00 hod začíná program na venkovním areálu u zmíněného chrámu. V 10.30  hod bude mše sv., kterou  bude sloužit kardinál Dominik Duka, kázání bude mít o. arcibiskup Jan. Po obědě z vlastních zásob bude souběžný program na třech místech (koncert, přednáška, adorace) v 15.00 hod. korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 hod putování do chrámu sv. Jana Pavla, kde jsou nádherné mozaiky P. Rupnika, v 16.00 hodin ukončení programu a návrat.

 Mše svatá z Národní pouti ve Svatém roce - Krakow - Lagiewniki                                   Korunka k Božímu milosrdenství

 

 Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

 Národní pouť očima poutníka

Pouť Krakow           Národní pouť do Krakova 

                                 

 

 

 

1701aaVe čtvrtek 24.12. 2015 v 15.00 hod otec arcibiskup Jan sloužil Vánoční mši svatou. Prezentované snímky zachytil Olomoucký deník.     05

07100615

13a02

 

Pastýřský list

   
023168 56 174559

 

Poselství papeže Františka

 

Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství - Urbi et Orbi

 

 Vánoce očima otce Antonína

    Hvězda označuje skutečný Betlém, dům chleba.  

                Hvězda označuje skutečný Betlém dům chleba

        Když přišla na svět Láska.   

Když přišla na svět Láska

  Pravý Betlém (bet - lechem), dům chleba, který sestoupil z nebe.

Pravý Betlém Dům chleba který sestoupil z nebe

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600mdtbxri
  Papež František oznámil vyhlášení Svatého roku milosrdenství, který bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Svatá brána, brána obrovského Božího milosrdenství!   

Papež František v roce 2015 

sv. Faustýna

Svatá Brána 2015

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

 

 Tento obraz byl namalován podle vidění svaté sestry Faustyny Kowalske.

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě s důvěrou. Každému, kdo bude uctívat milosrdného Ježíše skrze tento obraz dal sám Pán Ježíš mnohé přísliby, například: milost spásy,velké pokroky na cestě ke křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a jiná časná dobra.

Variant tohoto obrazu je mnoho - jak se tedy pozná, že je to ten pravý obraz Božího milosrdenství? Každý obraz musí mít 5 prvků, podle kterého se dá poznat:

- musí na něm být Ježíš Kristus se svatozáří

- Jeho pravá ruka žehná

- Jeho levá ruka odkrývá jeho milosrdné srdce, z kterého září dva paprsky- červený a bílý (namodralý). Tyto paprsky se objevily, když byl Ježíš propíchnut kopím na kříži. Červený paprsek zobrazuje krev a bílý/modrý vodu.

- Ježíšovy nohy vypadají, jakoby chodil- znázorňuje to, že Pán chce přijít do našeho srdce

- na tomto obraze musí být napsáno ,,Ježíši důvěřuji Ti".

NEKNárodní eucharistický kongres BRNO 2015 

       Homílie kardinála Paula Cordese