20191222091445.sveceni sarkandr.10Poslední měsíc úprav, rekonstrukcí, malířských, natěračských a čalounických prací minulý týden završilo stěhování nábytku a úklidové práce v kapli sv. Jana Sarkandera v20191222092040.sveceni sarkandr.12Olomouci. O čtvrté neděli adventní došlo k slavnostnímu otevření kaple, kdy bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner na poděkování Pánu Bohu za zdárné ukončení oprav kaple.

V první části mše svaté otec arcibiskup požehnal nový ambon a obětní stůl. V promluvě poděkoval Bohu i všem dobrodincům, že opravená kaple dnes zase září. Vzpomněl, že v březnu 2020 to bude 400 let od chvíle, kdy na tomto místě Jan Sarkander zemřel. Upozornil, že během příštího roku přijede jistě mnoho poutníků, včetně těch z Polska, aby uctili památku rodáka ze Skoczówa, který na tomto místě vydal svědectví víry jako mučedník. Kéž tady poutníci zakusí dotek Boží milosti, aby se mohli posunout blíž k Pánu. Věrnost Jana Sarkandera je povzbuzením pro nás, když bojujeme ve zkouškách a pokušeních. Ani na mučidlech nevyzradil zpovědní tajemství. Kéž bychom tuto svátost hlouběji prožívali, dokázali odpovídat na Boží lásku a předávali Boží milosrdenství lidem kolem nás. Jan Sarkander byl věrný modlitbě až dokonce. Když nemohl obracet listy breviáře vykloubenýma rukama, dělal to jazykem. My si někdy dovedeme omluvit vynechání modlitby obyčejnými malichernostmi. Sarkander si nevyprosil osvobození či uzdravení, ale jeho oběť nese plody už 400 let. 20191222090841.sveceni sarkandr.4

O čtvrté neděli adventní se ozývá: „Pán je blízko". Tehdy přišel skrze Marii, která měla odvahu říci Bohu ANO. Tak jako tenkrát, i dnes chce Bůh vstoupit do světa jako zachránce 20191222090854.sveceni sarkandr.5skrze lidi, kteří mu říkají ANO. Říkáme-li Božímu slovu ANO a necháme je vtělit do skutků, do vztahů, on přijde, protože je ve svém slově opravdu přítomen.

Otec arcibiskup blahopřál přítomným, protože každého z nich si Bůh vybral jako cestu pro nový příchod Spasitele. Děkoval těm, kdo pozvání Pána přijali, a přál taky radost z Boha, když skrze nás uzdravuje, očišťuje, přináší naději.20191222100700.sveceni sarkandr.18

Mši svatou provázel zpěv svatomichalské schóly za doprovodu varhan nebo kytary.                                                                                                                         

 
20191222090638.sveceni sarkandr.320191222091123.sveceni sarkandr.820191222093726.sveceni sarkandr.1420191222094539.sveceni sarkandr.1620191222100227.sveceni sarkandr.17


 fotografie převzaty z člověk a víra