dsc3925 2Věřící při Štědrovečerní bohoslužbě v chrámu sv Kateřiny přivítali otce biskupa Mons. A. Baslera, který mši svatou celebroval společně se svatomichalským farářem otcem Antonínem dsc3840Štefkem. Vzhledem k pandemii a vládním nařízením se v chrámu svaté Kateřiny sešel komornější počet věřících, přesto otec biskup měl velikou radost ze všech přítomných, zejména dětí, kterým byla tato mše určena především. Proto i v promluvě se otec biskup Antonín obracel k dětem. Krátce vysvětlil děj událostí, než se narodil Pan Ježíš. Tázal se, jestli se může i dnes narodit Pan Ježíš, a sdělil, že právě nyní se v každém z nás, v našem srdci Ježíš narodil, nebo tam kde jsou dva nebo tři v Jeho jménu, tak je mezi nimi přítomen i Ježíš. Na závěr své promluvy citoval verš sv. Bernarda.

                            „Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském.

dsc3881Kdo má tak kamenné srdce, aby jeho duše neroztála při těchto slovech?

             Co sladšího mohlo být zvěstováno? dsc3912

Co radostnějšího pověděno?

dsc3855dsc3947Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském.

Srdce se marně namáhá vyčerpat veškerou sladkost té svaté zvěsti,

hledá slova a nemůže je nalézt.“         Sv. Bernard

 

Po přijímání ve chvili ticha otec biskup Antonín přednesl modlitbu, kterou se Benedikt XVI.  při své návštěvě v Praze pomodlil u Pražského Jezulátka.

(fotografie převzaty z Člověk a víra)