Lavice v chrámu sv. Michala v Olomouci v neděli 13.11.2022 opět zaplnili farníci, věřící z olomouckých i okolních farností, politici a další hosté.

Mši svatou celebroval bývalý svatomichalský farář otec biskup Antonín Basler, koncelebroval  současný svatomichalský farář otec Antonín Štefek , otec rektor z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a další kněží.

 V promluvě otec biskup Antonín po zamyšlení nad evangeliem .přiblížil symboliku architektury chrámu i jeho vnitřní výzdoby. Dá se říci, že se jedná o jakousi "školu" naší víry. Upozornil na detaily stropních maleb, jednotlivé sochy, přiblížil význam třech kopulí, které jsou viditelné ze všech stran při procházení Olomoucí ve dne i v noci, poněvadž je chrám krásně nasvícený. Zkráceně pozornost věnoval i světcům zobrazeným na freskách chrámu. 

 Závěrem mše svaté otec Štefek poděkoval všem, kteří se finančně podíleli na restaurování jednorázovými nebo pravidelnými finančními dary,  poděkoval za finanční podporu Olomouckému kraji, Statutárnímu městu Olomouc, Ministerstvu kultury. Z přítomných poděkoval restaurátorům, architektům, zástupcům z památkového úřadu města Olomouce a všem, kteří se na opravách tohoto velkého díla podíleli.

 Pan primátor M. Žbánek sdělil, že je moc rád, že vždy zvítězil většinový názor, že starat se o duchovní a kulturní dědictví naší metropole, o místa sdílení občanů s Bohem je stejně důležité jako starat se o ty světské majetky města. Uvedl, že věří, že i do budoucna se budou moci nalézt nejen prostředky, ale i tvořiví lidé, kteří se budou podílet na udržování, zkrášlování a rozvoji našich církevních památek. Poděkoval všem, kteří se zapojili s dárci, těm, kteří navštěvují naše památky, mluví o nich se svými blízkými, přáteli, známými a ukazují Olomouc v tom nejkrásnějším světle.

 Pan restaurátor poděkoval za nádhernou pracovní příležitost, uvedl, že i když to byla práce mnohdy zdlouhavá a náročná, přesto to byla práce krásná a byla tady doma.

 Závěrem svatomichalský farář zdůraznil, že chrám je místem setkávání a ztišení. Je otevřen, aby člověk mohl vnímat krásu, kterou Bůh vtiskl do tohoto chrámu.

 

Restaurátorské práce začaly v době, kdy otec biskup Antonín ukončil své působení ve svatomichalské farnosti a osobně se též fyzicky podílel na přípravách montáže lešení a otec Štefek nastoupil do tzv. rozjetého vlaku. Převzal projekty, které dokončil a na úpravách, např. malbách se též osobně fyzicky podílel.