20221224153936.vanocni pro deti.pala.1 V chrámu sv. Michala se opět po čtyřech letech slavila bohoslužba na Štědrý den. Mši svatou celebroval otec biskup Antonín Basler, bývalý 20221224163240.vanocni pro deti.pala.13 svatomichalský farář, který tentokrát dětem přiblížil podstatu každého člověka, která není vidět na povrchu, ale v každém z nás. K přirovnání použil ořech a co je na ořechu to nejlepší, tedy jádro. Na konci mše svaté otec biskup pronesl modlitbu k Pražskému Jezulátku ke kterému se chodívá modlit.20221224171816.vanocni pro deti.pala.23     20221224163304.vanocni pro deti.pala.15 20221224163252.vanocni pro deti.pala.14
 fotografie převzaty Člověk a víra - Pavel Langer

 O svátku sv. Štěpána mši svatou opět sloužil otec biskup Antonín, který ve své homilii přiblížil sv. Štěpána, který byl vyvolený za jáhna. Kvůli lásce ke Kristu byl ukamenován za hradbami Jeruzaléma.  Byl prvním z Ježíšových následovníků. Jeho horlivost v plnění Boží vůle ho vedla k vydávání svědectví o Kristu-Spasiteli, a to až k vrcholnému svědectví krve. Proto jako prvomučedník je uctíván hned po svátku Kristova narození.  

IMG 0971 IMG 0973 IMG_0974.jpgIMG 0975