Misie   NEUZAVÍREJME SI SRDCE SVÝMI

   ČÁSTEČNÝMI STAROSTMI, ALE

   ROZŠIŘME HO NA HORIZONTY

   CELÉHO LIDSTVA.

                                   PAPEŽ FRANTIŠEK

Misijní neděle 2016