Časopis pro kluky u oltáře  - Tarsicius 01

Setkání ministrantů se uskuteční :

v ...........neděli po mši svaté v 10.00 hod.